Seminar om Digitale Metoder i Humaniora

Dato: 
Onsdag, 8. juni 2016 - 9:00 til 12:45
Sted: 
Njalsgade 136, Lokale 27.0.17
Arrangør: 
CLARIN-DK, DeiC og DIGHUMLAB

Kontakt Projektleder Helle Meldgaard

9.00

Ankomst og kaffe

9.30

Velkommen og formålet med seminaret

Bente Maegaard, CLARIN-DK

9.45

”Locus Classicus” – Digital læsning af antikke tekster (læseapplikation til latin-studerende)

Tue Søvsø, Center for Sprogteknologi

10.00

Rapport fra CLARIN-workshop i Oxford om teknologisk støtte til forskning i ”Oral History”

Sofie Lene Bak, Saxo-instituttet

10.15

Brug af CLARIN’s værktøjer til at skabe AcaDan, et korpus for dansk akademisk sprog

Anne Sofie Jakobsen, Institut for Engelsk Germansk Romansk/CIP

10.30

Fra audio content analysis til musikanalyse

Jesper Steen Andersen , Det Informationsvidenskabelige Akademi

10.45

Kaffepause

11.05

Hvad arbejder DIGHUMLAB med for tiden?

Birte Christensen-Dalsgaard, DIGHUMLAB

11.20

CLARIN Videncenter om dansk sprog og dansk sprogteknologi

Claus Povlsen, CLARIN-DK  

11.35

Muligheder i CLARIN-platformen

Lene Offersgaard, CLARIN-DK

11.50

HUMlab – hvad er det?

Hans Kristian Mikkelsen, Det Humanistiske Fakultetsbibliotek

12.05

Hvordan styrker DeiC den digitale humaniora i Danmark – mulighed for finansiel støtte

Lene Krøl Andersen, DeiC

12.20

Diskussion, ønsker til fremtidige aktiviteter

12.45

Frokost - sandwich