Vigtigt
Vidensportal.deic.dk vedligeholdes ikke længere og domænet lukker ned 1. september 2021. Opdateret indhold kan findes på deic.dk.

 

DIGHUMLAB

Digital Humanities Lab Denmark (DIGHUMLAB) er en national forskningsinfrastruktur, der udvikler, integrerer og promoverer digitale ressourcer, netværk, værktøjer og muligheder til danske forskere inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige miljø, samt i Europa og på internationalt plan.

Målsætning

DIGHUMLAB har til formål at udvikle faciliteter, der understøtter humaniora og forskning i samfundsvidenskab med tilhørende udvikling af databaser og metadata strukturer. Endvidere tilbyder DIGHUMLAB en ressourcestærk webportal, der knytter danske forskere til digitale muligheder inden for digital humaniora. DIGHUMLAB vil yderligere påvirke og drage fordel af det europæiske og internationale samarbejde i udviklingen af relevante digitale  standarder, metoder, værktøjer og services, samt tilpasning af digitale ressourcer til gavn for danske humanistiske forskere.

Partnere

DIGHUMLAB består af et nationalt konsortium mellem Aalborg Universitet (AAU), Aarhus Universitet (AU), Københavns Universitet (KU), Syddansk Universitet (SDU), Statsbiblioteket (SB) og Det Kongelige Bibliotek (KB). Samarbejdet promoverer adgang til digitale ressourcer, udvikling af af forskningsværktøjer og uddannelse, samt styrkning af forholdet til internationale netværk.

Læs mere om DIGHUMLAB