FAIR på tværs

Dette projekt arbejder konkret med FAIR princippernes implementering og anvendelse på tværs af videnskaber, forskningsdiscipliner og datatyper.

F (Findable) - A (Accessible) - I (Interoperable) - R (Reusable)

”Fair på tværs” aktiviteter vil skabe værdi ved at bidrage til en fælles forståelse af FAIR principperne og de udfordringer og muligheder FAIR giver i konkret forskningskontekst og dermed danne grundlag for fremtidige initiativer, politikker og krav. Nogle af projektets leverancer vil blive publiceret/tilgængelige her på Vidensportalens hjemmeside; bl.a. posters og andet materiale relateret til den konkrete brug af FAIR. Projektet kører indtil udgangen af 2018.

"FAIR på tværs" konference, 20. november 2018

Projektet holder en afsluttende konference den 20.november, som er åben for alle, så vi anbefaler, der sættes kryds i kalenderen allerede nu. På konferencen vil alle projektets analyser og aktiviteter blive præsenteret, bl.a. en FAIR værktøjskasse. 

Projekt deltagere

Deltagere er fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, det Kongelige Bibliotek, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen (CBS) og Rigsarkivet. Rigsarkivet er projektansvarlig.