FAIR på tværs

Dette projekt arbejder konkret med FAIR princippernes implementering og anvendelse på tværs af videnskaber, forskningsdiscipliner og datatyper

F (Findable) - A (Accessible) - I (Interoperable) - R (Reusable)

”FAIR på tværs” aktiviteter vil skabe værdi ved at bidrage til en fælles forståelse af FAIR principperne og de udfordringer og muligheder FAIR giver i konkret forskningskontekst og dermed danne grundlag for fremtidige initiativer, politikker og krav. Projektet kører indtil udgangen af 2018.

"FAIR på tværs" konference, 20. november 2018

Projektet holdt en afsluttende konference den 20. november. Nedenfor ses præsentationerne fra dagen:

Projekt deltagere

Deltagere er fra Aalborg Universitet, Københavns Universitet, det Kongelige Bibliotek, Danmarks Tekniske Universitet, Handelshøjskolen (CBS) og Rigsarkivet. Rigsarkivet er projektansvarlig.

Projektets data pilots/cases

”FAIR på tværs” bidrager til en fælles forståelse af FAIR principperne igennem et antal data pilots/cases (aktive forskningsprojekter og forskningsdataservices). Udfordringerne i at efterleve principperne afdækkes og der leveres forslag til, hvordan piloterne kan arbejde yderligere i retning af FAIR data. Herunder findes links til beskrivelser af nogle af projektets data pilots/cases.

Projektets leverancer af grafisk natur

Nogle af projektets leverancer vil blive publiceret/tilgængelige her; bl.a. posters og andet materiale relateret til den konkrete brug af FAIR.

Poster

Posteren til "The path to a successful research project - How to get on the right track with FAIR data management" findes i digital version her og i print version her.

Presentation

PowerPoint præsentationen til "The path to a successful research project - How to get on the right track with FAIR data management" findes her.

Hent bogen i en digital version eller download den (kommer).

Postcard

"The path to a successful research project - How to get on the right track with FAIR data management":

"Debunking FAIR myths":

Book

Bogen "A FAIRy tale - A fake story in a trustworthy guide to the FAIR principles for research data" vil blive publiceret snart. Forsiden finder du her.

The FAIR toolbox

Denne oversigt hjælper dig med at finde de rigtige værktøjer til at lave dine forskningsdata (mere) FAIR - afhængigt af hvilke data du har, og hvad du vil gøre med disse data. Oversigten finder du her.

Create: Collect or generate new data from scratch, e.g. through measurements or surveys.

Process/analyze: Use data for any kind of research activities, including digitization, conversion and interpretation.

Document: Add context to the data, including provenance and metadata.

Recycle: Use previous output as input for new analysis or interpretation, also in collaborations.

Publish/disseminate: Make selected datasets available for other researchers or the general public.

Archive: Deposit selected datasets in systems suitable for long-term preservation.

Exploit: Perform research directly on previously published data.

Discover & re-use: Use previously published data for new research, e.g. from public databases and repositories.

Release: Provide access to raw data for others to use. preserve: Retain raw data on long-term storage.

Discard: Destroy or delete any data – due to legal or contractual obligations, for example. This is not a FAIR process and is therefore not considered further.

FAIRification services

Services/tools der faciliterer FAIR data, herunder informationsressourcer med oplysninger om FAIR samt delingsverktøjer til deling af data, finder du her.

Liste over FAIRification services: