Videokonference via dedikeret lokale og udstyr (H323)

Alle brugere af videokonferencetjenesten ved DeiC kan benytte eget udstyr til flervejs videokonference via en Radvision MCU (videoserver) placeret ved, og driftet af, NORDUnet.

Hvis din organisation allerede har et dedikeret videokonferencelokale, med dedikeret videokonferenceudstyr, kan DeiC levere infrastrukturen til dine møder.

Hvis du søger nogle af nedenstående funktioner og brugsscenarier, kan din organisation og DeiC løse opgaven i fællesskab.

Funktioner: 
  • Faste fysiske møderum, specielt indrettet til videokonference
  • Dedikeret udstyr i fast opstilling og konfiguration
Brugsscenarier: 
  • Kalendersatte koordinations- og beslutningsmøder
  • Møder med fokus på personlig og organisatorisk repræsentation og tilstedeværelse
  • Klikbar aktivering af forbindelse, og brugervenlig mødehåndtering
  • Kalendersat parallel-undervisning mellem større undervisningslokaler på storskærm