Vigtigt
Vidensportal.deic.dk vedligeholdes ikke længere og domænet lukker ned 1. september 2021. Opdateret indhold kan findes på deic.dk.

 

HPC Use Cases

Find eksempler på hvad supercomputing har været brugt til i Danmark.

 

 

 

 

 

 

 

Video og præsentationer

DeiC eScience Kompetence Center har i samarbejde med tovholderne for de tre nationale HPC-anlæg afholdt nationale supercomputing dage. Under "program og materialer" findes eksempler på anvendelse af supercomputing i DK.

​"National supercomputing dag - fokus på eInfrastrukturer" SDU, 30. maj 2016. Se program og materialer

"National Supercomputing Day - Perspectives of High Performance Computing", DTU, 7. nov. 2016. Se program og materialer

Der er desuden produceret forskellige film, som dels fortæller hvad eScience er herunder supercomputing, og dels gennem en række forskercases fortæller, hvordan eScience udnyttes af forskellige forskningsområder. Målet er at give inspiration til udnyttelse af eScience indenfor endnu flere fagområder. Vi planlægger flere film og hører gerne om bud på emner til disse.

Vi forsøger også at finde film, som andre har produceret eller finde optagelser fra temadage om eScience. Også her modtager vi gerne bud på relevante film, som andre kunne finde inspiration i at se:

Find desuden DeiCs podcast kanal

Her kan du høre hvordan forskellige forskere har benyttet de nationale HPC anlæg: Podcasts om Supercomputing i Danmark