Kaltura - en videoplatform

DeiC tilbyder mediahosting via Kaltura, der samlet set løser en række udfordringer med en voksende anvendelse af medier i uddannelse og forskning.

Når din organisation har tegnet et abonnement på Kaltura ved DeiC, kan du benytte systemet til hosting af video på tilsvarende vis, som det sker på YouTube, Vimeo eller lignende.

Kaltura leveres i et nordisk samarbejde gennem NORDUnet. NORDUnet står for aftalen med Kaltura og hoster Kalturas ”On-Premise” videoplatform i deres hostingcenter i Ørestaden med direkte forbindelse til forskningsnettet. Institutionerne har dermed stor sikkerhed i opbevaringen af deres materialer.

Få yderligere hjælp fra din egen AV-afdeling eller DeiC

Funktioner: 
 • Upload, transkodning, hosting og visning af videofiler og -arkiver
 • Trimning og mindre redigering af videosekvenser
 • Medie-håndtering, herunder arkivfunktioner, metadata, play-lister, undertekster, m.m.
 • Publicering til en række LMS- og CMS-systemer
 • Publicering til videoportaler, herunder egen Kaltura-portal, YouTube, Hulu m.m.
 • Søgbarhed på tværs af både titler, metadata, undertekster m.m.
 • Statistik- og analyseværktøjer, f.eks. hvilke videoer, der ses i sin fulde længde, geo-lokation af brugerne m.m.
 • Deling via sociale medier, herunder FaceBook, Twitter, Google+, m.m.
 • Streaming af begivenheder via en række produktionsscenarier
Brugsscenarier: 
 • Hosting af eksisterende, historisk videoarkiv (undervisning, forskning, m.m.)
 • Hosting af video til visning på organisationen websted
 • Egne optagelser af små præsentationer, undervisnings- eller vejledningseksempler via laptop
 • Studieopgave per video via LMS og CMS
 • Optagelse af komplet auditorieundervisning via fast indretning af udstyr i undervisningslokale
Keywords: