DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek

DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek, er en supercomputer med adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale kulturarvsmaterialer. Der er også kapacitet til, at forskere kan anvende systemet til at arbejde med egne data.

Det nationale kulturarvscluster er et moderne supercomputeranlæg med adgang til Det Kgl. Biblioteks digitale kulturarvsmaterialer – dog uden at være begrænset til disse.

Kulturarvsclusteret benytter de mest moderne teknologier inden for data science og giver for første gang mulighed for at lave big data forskningsprojekter i digital dansk kulturarv – fx en million timers radio- og tv-udsendelser, millioner af historiske avissider og flere milliarder web-dokumenter.

Fra efteråret 2017 vil nationale pilotprojekter udnytte anlæggets nye beregningsfaciliteter. I projekterne stiller Det Kgl. Bibliotek i samarbejde med DeiC eScience kompetencecenter faciliteter og oplæring i systemet gratis til rådighed for forskerne. I 2018 og 2019 vil DeiC og Det Kgl. Bibliotek tilbyde yderligere fuldt finansierede pilotprojekter gennem åbne projektkald.

Etableringen af Kulturarvsclusteret betyder en styrkelse af den humanistiske forskning inden for de digitale samlinger, hvor brugen af store datasæt indtil nu har været begrænset.

Forudsætninger

Alle danske forskere kan anvende DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek, men det er primært tiltænkt forskere inden for humaniora og samfundsvidenskab.

Autentifikation

Brugere oprettes lokalt på systemet.

Betalingsmodel

Betalingsmodellen udarbejdes ifm. de første pilotprojekter.

Samarbejdspartnere

DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek, er etableret i et samarbejde mellem DeiC og Det Kgl. Bibliotek.

Teknisk beskrivelse

Kulturarvsclusteret bygger på softwareplatformen Hortonworks Data Platform, som er udviklet på basis af specifikationerne fra Open Data Platform. Oven på denne standardplatform er installeret web baserede værktøjer som Jupyter Notebook og RStudio.

 
Support
Teknisk support: Tony Albers
Yderligere information
DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl.Bibliotek