eScience funding

Horizon 2020 & eScience

Med Horizon 2020 etablerer EU en samlet pulje til forskning og innovation. Horizon 2020 favner følgende programmer:

 • EU's tidligere program for forskning (FP7)
 • Innovationsdelene af Konkurrence- og Innovationsprogrammet (CIP)
 • Det Europæiske Institut for Innovation og Teknologi (EIT).

Horizon 2020’s budget er på 79,4 mia. euro eller ca. 592 mia. kroner, og den overordnede udmøntning af midler sker via tre søjler:

 1. Videnskab i topklasse
 2. Industrielt lederskab
 3. Samfundsmæssige udfordringer.

Hver søjle rummer en række delprogrammer.

Hvis du er interesseret i at søge Horizon2020 fra en eScience vinkel, kan flg. arbejdsprogrammer for 2016-17 være nyttige:

1) Horizon 2020 Work Programme 2016-17 in the area of European Research Infrastructure (including e-Infrastructure)

Tema 1 – Integration og konsolidering af e-infrastrukturplatforme

EINFRA-11-2016: Støtte til næste fase af implementeringen af PRACE
EINFRA-12-2017: Data og distribueret computing e-infrastrukturer til Open Science
Første pkt. af Research and Education Networking – GÉANT under GÉANT Partnership Projects (‘Other Actions’)

Tema 2 – Fremstilling e-infrastrukturplatforme og serviceprototyper

EINFRA-21-2017: Platform-dreven e-infrastrukturinnovation
EINFRA-22-2016: Bruger-dreven e-infrastrukturinnovation
Andet pkt. af Research and Education Networking – GÉANT under GÉANT Partnership Projects og Interactive Computing e-infrastructure for the Human Brain Project FET Flagship (‘Other Actions’)
 

Få hjælp til at søge midler fra Horizon 2020 via Danmarks nationale kontaktpunkter i EuroCenter

EuroCenter rådgiver dig om dine muligheder inden for Horizon 2020 og vejleder dig om, hvordan du f.eks. udarbejder en succesfuld ansøgning til Horizon 2020.

EuroCenteret tilbyder blandt andet:

 • Rådgivning pr. mail og telefon
 • Kundemøder
 • Ansøgningsvejledning
 • Kurser, netværksmøder, informationsmødet etc.
 • Magasinet EU-Information
 • Twitter @EuroCenter_DK

I 2017 udbyder EuroCenter en række kurser. Se mere her

eScience funding via PRACE

PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) blev etableret i 2010 for at skabe en infrastruktur for supercomputere i verdensklasse. Denne infrastruktur består i dag af seks førende High Performance Computere (HPC), som værtes af 4 PRACE-medlemslande (Frankrig, Tyskland, Spanien og Italien). Det er muligt at få adgang til disse 6 førende HPC-anlæg (Tier-0) via en peer-review proces i samarbejde med nationalt tilgængelige HPC-centre i hele Europa. For at kunne ansøge adgang til PRACE Tier-0 ressourcer, skal man igennem en forberedende fase, som godkender til den videre ansøgningsadgang til Tier-0. Den forberedende ansøgningsprocedure er åben for ansøgninger 4 gange årligt og giver adgang til teknisk support fra PRACE eget support-team. PRACE tilbyder endvidere også mulighed for ansøge adgang til Tier-1 ressourcer.

For at lære mere om hvordan du som forsker i Danmark, kan få adgang til PRACEs supercomputere, kan du finde mere information her på eSciencePortalen og på PRACEs egen hjemmeside