eScience komitéen

DeiCs eSciencekomités hovedansvarsområde er at forholde sig til hvilke einfrastrukturer der er nødvendige for at understøtte udbredelsen af eScience på universiteterne og til hvorledes infrastrukturerne bør opbygges og organiseres.

Komitéen repræsenterer universiteterne og deres videnskabelige personale og udtaler sig om einfrastrukturer i forhold til den forskning, der skal udføres.

eSciencekomitéens medlemmer

Josva Kleist (Formand)
Lektor
Institut for Naturvidenskab og Sundhedsvidenskab, AAU
Bente Maegaard
Professor
Center for Sprogteknologi, KU
Birgitte Vedel Thage
eScience Projektleder
Chefkonsulent, PhD
Claudio Pica
Professor
Institut for Matematik & Datalogi, SDU
Fane Naja Groes
Adjunkt
Økonomisk institut, CBS
Henning Christiansen
Professor
Institut for Kommunikation, Virksomhed & Informationsteknologier, RUC
Jakob Grove
Lektor
Biomedicin, AU
Jens Chr. Godskesen
Prorektor
ITU
Jeppe Olsen
Professor
Kemi, AU
Lene Krøl Andersen
eScience Kompetencecenterchef
DeiC
Ole Sigmund
Professor
Mekanik, DTU
Sanne Lund Clement
Lektor
Institut for Statskundskab, AAU
Steen Pedersen
IT-Chef, CEO DeiC
DTU
Komitéens sekretariat betjenes af projektleder Birgitte Vedel Thage