Film

DeiC Kompetencenter har fået produceret forskellige film, som dels fortæller hvad eScience herunder supercomputing er, og dels gennem en række forskercases fortæller, hvordan eScience udnyttes af forskellige forskningsområder. Målet er at give inspiration til udnyttelse af eScience indenfor endnu flere fagområder. Vi planlægger flere film og hører gerne om bud på emner til disse.

Vi forsøger også at finde film, som andre har produceret eller finde optagelser fra temadage om eScience. Også her modtager vi gerne bud på relevante film, som andre kunne finde inspiration i at se:

Keywords: