Jura i forskningen

Digitale metoder i forskningen: Hvad siger juraen?

Når forskningen indebærer digital behandling af data, er der en række juridiske regler, som man som forsker er nødt til at forholde sig til. Det gælder navnlig regler om ophavsret og persondatabeskyttelse.

Ophavsret

Meget materiale kan være beskyttet af ophavsret. Det gælder fx tekster, billeder, film, radio- og tv-udsendelser, lydoptagelser, sceneværker og visse databaser. Ophavsretten kan herved blandt andet have stor betydning, hvis man som forsker ønsker at bruge materiale fra internettet eller fra kulturarven i bred forstand.

Hvis et materiale er beskyttet af ophavsret, vil det i en række tilfælde være nødvendigt at indhente en tilladelse fra rettighedshaveren til at behandle materialet digitalt, fx i form af digital kopiering og gengivelse af materialet. Dette kan bl.a. have betydning, når en forsker vil ”høste” materiale fra internettet eller fra databaser, eller når en forsker vil digitalisere materiale med henblik på digitale analyser.

I nogle tilfælde kan en forsker behandle andres ophavsretligt beskyttede materiale digitalt uden samtykke, hvis en række betingelser er opfyldt. En forsker må fx gerne citere materiale, men kun såfremt en række betingelser (”citatbetingelserne”) er opfyldt.

Overtrædelser af ophavsretten kan føre til både straf- og erstatningsansvar, og det er derfor vigtigt at være bevidst om, hvornår ens forskning kræver tilladelse fra rettighedshavere.

Persondataret

Forskning indebærer i nogle tilfælde behandling af personoplysninger, dvs. enhver form for oplysning om en identificeret eller identificerbar person. Det kan fx være oplysninger om navn, adresse, beskæftigelse, seksualvaner, strafbare forhold, eller om politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning.

Reglerne om persondatabeskyttelse stiller en række krav til, hvornår forskere kan behandle sådanne personoplysninger, dvs. hvornår sådanne oplysninger må indsamles, registreres, opbevares, kopieres, videresendes, offentliggøres mv. Det har her især betydning, hvor følsomme personoplysninger, der er tale om: Jo mere følsomme oplysninger, der er tale om, jo større krav stilles der til, at de kan behandles.

Forskningsprojekter, der indebærer behandling af personoplysninger, skal i mange tilfælde anmeldes til Datatilsynet, som i så fald vil fastsætte en række vilkår for behandlingen af personoplysninger. Herudover stiller persondataloven en række generelle krav til behandling af personoplysninger, som det er vigtigt at være opmærksom på.

Hvis du vil vide mere

Hvis du ønsker at blive klogere på juraens betydning for forskning, kan der navnlig henvises til følgende ressourcer:

  • Forskerportalen: På denne hjemmeside, som er udviklet af UBVA, findes en række artikler på både dansk og engelsk om forskning, etik og jura.
  • UBVA: Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) er et stående udvalg under Akademikerne, som varetager akademikeres ophavsretlige interesser. UBVA har udgivet gratis bøger om ophavsret, som kan hentes fra UBVA’s hjemmeside, og UBVA afholder også gratis kurser om ophavsret og om forskning, etik og jura.
  • Meld dig ind i netværket for "Jura - eScience, forskning og etik" og hold dig a jour - det er gratis.
  • Se Træningsportalen vedr. kurser om jura