Kompetencecenter

DeiCs eScience kompetencecenter blev etableret i efteråret 2014, med målet om at lette vejen til eScience i Danmark og dermed fremme anvendelsen. Ambitionerne bag DeiCs eScience Kompetencecenter er at gøre eScience til et alment forskningsværktøj indenfor alle fagområder og samtidig fremme den multidisciplinære forskning. Se mere i "Dansk Roadmap for forskningsinfratruktur 2015" udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation.

DeiC eScience Kompetencecenter er et afgørende nationalt bindeled mellem den øgede kompleksitet mellem moderne e-infrastrukturer og den konstant voksende efterspørgsel fra forskere på tværs af fagområder.

Implementeringen af digitale analysemetoder i forskningen (alias eScience) er en fundamental værktøjskasse for alle forskere og samtidig en forudsætning for det danske videnssamfund forbliver konkurrencedygtig på internationalt niveau og fortsat sikrer national bæredygtighed indenfor de videnskabelige investeringer.

Brug kompetencecentret

Kompetencecentret indsamler viden på nationalt plan omkring udnyttelse af eScience indenfor de forskellige fagområder og på tværs af universiteterne. Du er velkommen til at henvende dig til kompetencecenteret med dine spørgsmål og behov fx:

  • Vi modtager spørgsmål om alle perspektiver på eScience fx om adgange til anvendelse af værktøjer, metodiske overvejelser, juridiske problemstillinger – og hjælper med at finde et svar via kompetencecenterets netværk.
  • Vi samarbejder om afholdelse af seminarer, workshops, kurser o.lign. på dit universitet, men også gerne på nationalt plan.
  • Vi hjælper med at finde kontakter og mulige projektsamarbejdspartnere med særlig viden om eScience på tværs af fagområder.
  • Vi kan anvise teknisk hjælp og kontakt til udnyttelse af dataprocesseringer og beregninger på HPC (High Performance Computing) anlæg på såvel dit lokale universitet som på de nationale anlæg, som DeiC samarbejder med.

Kontakt

Lene Krøl Andersen
eScience Kompetencecenterchef
PhD, MBA
Tlf.: 3588 8205
Mob.: 4119 0910
Birgitte Vedel Thage
eScience Projektleder
Chefkonsulent, PhD
Tlf.: 3588 8209
Lise Styve
eScience Koordinator
Studerende
Tlf.: 3588 8209