Digitale begrænsninger i dansk forskning

DeiC har i samarbejde med DIGHUMLAB gennemført en national spørgeundersøgelse i efteråret 2014 om “anvendelse af digitale ressourcer i dansk forskning”. Undersøgelsen blev besvaret af ca 1000 deltagere inden for alle fagmiljøer.

Undersøgelsens havde specielt fokus på den enkelte forskers/forskningsgruppes behov for at:

  • Trække på ressourcer til at analysere store datasæt eller problemer
  • Adgang til at indsamle, bevare og dele forskningsdata
  • Styrke egne kompetencer indenfor digitale metoder

En afrapportering af undersøgelsen kan ses i følgende dokumenter:

Til inspiration har vi samlet en række overordnede tendenser på basis af de indsamlede data:

Begrænsende digitaliserings-faktorer i dansk forskning

Figur 1: Begrænsende digitaliserings-faktorer i dansk forskning. Figuren er baseret på en national spørgeundersøgelse, foretaget rundt på landets 8 universiteter. Kilde: http://www.deic.dk/survey_eScience_2014

Naturvidenskab (142 besvarelser)

50% mener at deres computers ydeevne er et begrænsende problem

54% oplever at software er et begrænsende problem for deres forskning

42% oplever problemer med at lagre data

53% mangler digitale kompetencer

Teknisk Videnskab (111 besvarelser)

51% mener at deres computers ydeevne er et begrænsende problem

24% oplever at software er et begrænsende problem for deres forskning

33% oplever problemer med at lagre data

27% mangler digitale kompetencer

Sundhedsvidenskab (145 besvarelser)

59% mener at deres computers ydeevne er et begrænsende problem

49% oplever at software er et begrænsende problem for deres forskning

45% oplever problemer med at lagre data

65% mangler digitale kompetencer

Samfundsvidenskab (182 besvarelser)

68% mener at deres computers ydeevne er et begrænsende problem

63% oplever at software er et begrænsende problem for deres forskning

56% oplever problemer med at lagre data

54% mangler digitale kompetencer

Humaniora (317 besvarelser)

74% mener at deres computers ydeevne er et begrænsende problem

95% oplever at software er et begrænsende problem for deres forskning

96% oplever problemer med at lagre data

54% mangler digitale kompetencer