Vigtigt
Vidensportal.deic.dk vedligeholdes ikke længere og domænet lukker ned 1. september 2021. Opdateret indhold kan findes på deic.dk.

 

Gratis kurser om forskning, etik og jura

Forskningsverdenen rystes jævnligt af skandaler, og lovjunglen er tyk og uigennemtrængelig. Det er vigtigt, at forskere og andre med tilknytning til forskningsverdenen er klædt på, hvis de gerne vil trænge helskindet igennem.

Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele.

Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Blandt andet får de rettigheder efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, hvis deres forskning resulterer i patenterbare opfindelser. Og ophavsretsloven giver forskere ophavsret til deres bøger og artikler. Desuden giver både ophavsretsloven og forskningsetiske principper forskere krav på at få deres navn nævnt på de videnskabelige afhandlinger, de har været med til at skrive.

Andre regler pålægger forskerne eller forskningsinstitutionerne pligter. Det gælder blandt andet persondataretlige regler om, at forskningsprojekter skal anmeldes til Datatilsynet. Som et andet eksempel kan nævnes regler om, at forsøg skal være i overensstemmelse med etiske standarder, eller om, at det er forbudt at plagiere andres forskning.