Vigtigt
Vidensportal.deic.dk vedligeholdes ikke længere og domænet lukker ned 1. september 2021. Opdateret indhold kan findes på deic.dk.

 

Bliv pilotprojekt på Kulturarvsclusteret (KAC)

Modtag regnetid og teknisk support på KAC via et DeiC pilotprojekt

Bliv et nationalt DeiC pilotprojekt 

Kulturarvsclusteret har fokus på humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, og via Det Kgl. Bibliotek tilbydes en dialogbaseret og kompetenceløftende indstillingsfase og et projektforløb. Dette betyder fx at et forskningsprojekt ikke behøver at have kompetence inden for udnyttelse HPC eller de konkrete digitale samlinger Det Kgl. Bibliotek stiller til rådighed. Det også er muligt for et forskningsprojekt at anvende egne data-samlinger som så vil blive overført til Kulturarvsclusteret.

Som et nationalt pilotprojekt i DeiC Kompetencecenter bliver du automatisk udpeget som HPC frontrunner inden for dit forskningsfelt. Det betyder, at du forpligter dig til at dele dine HPC-erfaringer og værktøjer i relevante fora. 

Hvordan man ansøger

Du kan finde webformular og læse mere her:

Interessetilkendegivelse for pilotprojekter på Kulturarvsclusteret (KAC), Det Kgl. Bibliotek