DMPonline hjælper forskere med at udarbejde datamanagementplaner

DMPonline er et gratis værktøj til at skrive datamanagementplaner med.

Et nyt værktøj hjælper forskere med at skrive den datamanagementplan, der ofte er første skridt på vejen mod at få styr på forskningsdatamanagement: DMPonline.

DEFF (Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek) og DeiC stiller DMPonline gratis til rådighed for danske forskere i år og næste år. DeiC står for den tekniske drift.

"Nogle bevillingsgivere er begyndt at stille krav om datamanagementplaner, før de vil støtte et forskningsprojekt. Det er med til at øge interessen for at udarbejde datamanagementplaner," siger Anders Sparre Conrad fra Det Kongelige Bibliotek.

Han er formand for Nationalt Forum for Forskningsdata Management og introducerede værktøjet på DeiC konferencen for nylig.

Forskningsdatamanagement handler om at have styr på de data, der indgår i et forskningsprojekt. Første led vil ofte være at udarbejde en plan for, hvilke data forskerne vil bruge, hvordan de vil bruge dem og hvordan det senere bliver muligt for andre at tilgå dem.

"Datamanagementplaner understøtter principperne om FAIR data (Findable, Accessible, Interoperable, Re-usable, red.) og ideen om open science.

Læs mere her

Online værktøj hjælper forskere med at udarbejde datamanagementplaner​

Datalagring og datamanagement

Rapport anbefaler at lære forskere datamanagement både som e-læring og i klasser​

Anders Sparre Conrad bliver ny formand for datamanagement-forum (Sep 2017)