Se forskningsresultaterne fra de nationale supercomputere

Kortlægning af danske videnskabelige HPC publikationer i verdensklasse indenfor biologi, fysik, kemi, biokemi, medicin, materialer og matematik.

Denne oversigt er en første version af at tegne et landskab over de videnskabelige publikationer som er afledt af at inkludere regnekraft fra et nationalt HPC-anlæg (Computerome, ABACUS 2.0 og Kulturarvsclusteret). Den %-vise fordeling af videnskabelige HPC publikationer indenfor de angivne fagområder ses i Figur 1 for perioden 2015 til 2017.

  • Oversigt over publikationer sorteret efter årstal findes her: PUB_ÅRSTAL
  • Oversigt over publikationer sorteret efter rangering (JIF) findes her: PUB_JIF
  • ​Mangler din publikation på listen? Så kan du registrere den her: PUB_REGISTRERING
  • ​Har du henvist til brug af national regnekraft i din publikation? Instruction Acknowledgements
     

Figur 1. Fordeling (%) af 70 videnskabelige publikationer i perioden 2015 til 2017, der anvendte High Performance Computing (HPC) fra nationale anlæg i DK. Angivelse af forskningsområde for tidsskriftet som der blev publiceret i (Journal Impact Factor Kategori).

Journal Impact Factor (JIF) på f.eks. 2.5 henviser til at i gennemsnit citeres videnskabelige publikationer fra pågældende tidsskrift 2.5 gange baseret på data fra 1-2 år siden. Jo højere JIF for et tidsskrift jo mere videnskabeligt anset er pågældende publikation. Se ovenstående link for lister med publikationer.

Det understreges, at denne liste må anses som værende en ”work-in-progress” oversigt. Version: 15012018