Rapport analyserer digital infrastruktur til forskning

DeiC har udarbejdet en analyserapport om digital infrastruktur til forskningsformål i Danmark og en række sammenlignelige lande.

DeiC har efter anmodning fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Rektorkollegiet udarbejdet en analyserapport om digital infrastruktur til forskning. Rapporten, "Digital infrastruktur til forskning i verdensklasse 2025", har fokus på tre områder:

  1. En behovskortlægning med udgangspunkt i en vurdering af forskernes nuværende behov, samt en vurdering af behovene i et fem-ti-årigt perspektiv.
  2. Et benchmark af nationale løsninger i en række sammenlignelige lande, herunder organiseringsmodel og økonomi.
  3. En analyse af den europæiske udvikling på området.

Rapporten bliver en del af det vidensgrundlag, der skal danne baggrund for drøftelser om en fælles strategi for det nationale e-infrastruktur-samarbejde for perioden 2019-2029.

Læs mere

​Denne nyhed er oprindeligt skrevet af Torben B. Sørensen 21.12. 2017 på www.deic.dk.