Håndtering af forskningsdata efter FAIR principperne

CESSDA ERIC har lanceret en guide til forskningsdata-management.

Er du samfundsvidenskabelig forsker, og har du brug for vejledning i, hvordan du bedst håndterer dine forskningsdata?

Så kan du finde inspiration i en guide til forskningsdata-management som CESSDA har udarbejdet: www.cessda.eu/DMGuide.

Guiden består af seks kapitler, der fører læseren gennem de forskellige stadier af forskningsprojektet, fra den indledende planlægningsfase til offentliggørelsen af data.

CESSDA ERIC (Consortium of European Social Science Data Archives European Infrastructure Consortium) har som målsætning at samfundsvidenskabelige forskere kan håndtere deres forskningsdata efter FAIR principperne: Findable, Accessible, Interoperable and Reusable.

​Læs mere:

Datamanagement Planer, Eksempler og Guidelines