Få adgang til National regnekraft

Supercomputing kan føre til nye forskningsresultater. Danmark er ved at opbygge en stærk e-infrastruktur, der skal styrke det danske forskningsmiljø og samtidig øger erhvervslivets mulighed for at skabe innovation.

DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) har i samarbejde med danske universiteter og Det Kgl. Bibliotek etableret tre nationale supercomputer-anlæg (HPC – High Performance Computing), som alle danske forskere, samt virksomheder, har adgang til:

HPC-anvendelse vil kunne føre til en lang række nye forskningsresultater, som bidrager til viden- og teknologioverførsel mellem forskning og erhverv, hvilket gavner virksomheders innovationsevne og på sigt forbedrer fundamentet for vækst. I filmen kan man høre om de tre supercomputing-anlæg.