Direkte linje forbinder Rigshospitalets gensekventeringsudstyr med Computerome

Uden en direkte forbindelse fra Rigshospitalet til Risø ville Center for Genomisk Medicin ikke have kunnet indføre nyt udstyr til gensekventering.

Center for Genomisk Medicin på Rigshospitalet i København foretager genetiske analyser af prøver fra patienter. Medarbejderne anvender sekventeringsmaskiner til at omdanne prøverne til digitale data, som de derefter analyserer på DeiCs supercomputer Computerome ved Risø.

I november 2017 fik medarbejderne et nyt værktøj til rådighed: En stor maskine, der kan sekventere 48 komplette menneskelige genomer samtidig. Men den medførte en udfordring.

"Et komplet humant genom fylder 120 gigabyte. Det ville ikke være muligt at sende så store datamængder til Computerome over vores almindelige internetforbindelse. Den var i forvejen overbelastet med data fra vores mindre sekventeringsmaskiner," fortæller bioinformatikleder Rasmus Lykke Marvig fra Rigshospitalet.

Nogle data fyldte så meget, at de blev flyttet manuelt: Medarbejderne kopierede data over på en harddisk og kørte ud til Risø med den.

Derfor tog hospitalet kontakt til netværksafdelingen hos DeiC. De ville høre, om de kunne få en forbindelse via forskningsnettet.

Læse mere:

Direkte linje forbinder Rigshospitalets gensekventeringsudstyr med Computerome