eScience

I dag er computeren blevet vores vigtigste redskab og i takt med den eksponentielt voksende datamængde stiger behovet for større og større computerkræfter. eScience er dataintensiv forskning og udbredelsen af eScience vokser støt. I Danmark har vi en stolt tradition for at kunne samarbejde på tværs af fagdiscipliner og institutioner, og dette er DeiC et godt eksempel på.

DeiC har etableret et virtuelt eScience Kompetencecenter, som er forankret rundt på landets 8 universiteter. Kompetencecenteret er eneste nationale aktør, som er med til at sikre en bærdygtig og ikke mindst katalyseret udvikling og integration i Danmark, i hhv. uddannelser, forskning og industriel anvendelse.

Denne nationale eScience-prioritering er en af de fundamentale forudsætninger for, at det danske videnssamfund forbliver konkurrencedygtigt på internationalt niveau og samtidig sikrer national bæredygtighed indenfor de videnskabelige investeringer.

eScience has been important for many research areas in the past, but it will be important for all research areas in the future

- Børge Obel, Formand for DeiC

Medvirkende i filmen:

  • Direktør for Forskning- og Innovationsstyrelsen, Hans Müller Pedersen
  • Formand for DeiC, Professor & Centerchef, Børge Obel
  • Professor, Brian Vinter, Københavns Universitet

Filmen er udarbedjet af Scientifica film ved Iben Julie Schmidt