Train-the-Trainer workshops indenfor datamanagement

Præsentationer og materiale til inspiration - også hvis du ikke sidder i DM Forum.

Train-the-Trainer er et fælles kompetenceudviklingsforløb primært målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, og en DM Forum aktivitet med særskilt budget.

Indtil videre har der været afholdt 15 Train-the-Trainers arrangementer.

Senest har der været afholdt to kurser om hhv.

  • EDISON Data Science frameworket, der oplister og beskriver kompetenceprofilen og det faglige
    fundament for en række data science professioner.
  • Capability Maturity Models (CMM), der kan bruges til at evaluere en organisations kapacitet og
    driverne ift. at understøtte forskningsdatamanagement forud for en udvikling af målrettede services. ​

Find præsentationer og materiale til inspiration nedenfor.

Læs mere her:

Train-the-Trainers kompetenceudvikling gennem DM Forum