Vigtigt
Vidensportal.deic.dk vedligeholdes ikke længere og domænet lukker ned 1. september 2021. Opdateret indhold kan findes på deic.dk.

 

Bliv pilotprojekt på Kulturarvsclusteret

Bliv pilotprojekt på DeiC Nationale Kulturarvscluster, Det Kgl. Bibliotek.
©Colourbox

Kulturarvsclusteret (KAC) i Aarhus er et computeranlæg med tæt forbindelse til Det Kgl. Biblioteks nationale kulturarvssamlinger. Anlægget er hovedsagligt til humaniora og samfundsfag og understøtter både projekter, der har mange års erfaring med HPC (High Performance Computing) eller er begyndere på området.
 
Indsendelse af interessetilkendegivelser kan ske via formular, hvor du skal beskrive projektet, hvilke programmer og data du forventer at bruge, teamet bag det og hvilke HPC-resurser du estimerer at anvende. Processen omkring at blive et pilotprojekt er baseret på dialog mellem forskningsprojektet og Det Kgl. Bibliotek.
 
I samarbejde med Det Kgl. Biblioteks eksperter vurderer DeiC henvendelserne og udvælger pilotprojekter. Det sker blandt andet ud fra en vurdering af, om pilotprojektet udgør en ny type anvendelse af HPC, og om det kan føre til flere forskningsprojekter med HPC inden for humaniora og samfundsfag.
 
Deltagerne i pilotprojekterne forpligter sig til at dele deres erfaringer fra HPC-projektet i relevante fora.
 
De nominerede pilotprojekterne bliver udnævnt til HPC-frontrunners inden for deres respektive forskningsfelter. Vi opfordrer også til at deltage aktivt her på eScience Vidensportalen samt egne netværk og fora.
 
For detaljer omkring indstillingsfasen såsom deadlines og kontakt, læs mere.