Publikationsliste

Se forskningsresultaterne fra de nationale supercomputere

Denne oversigt tegner et landskab af de videnskabelige publikationer som er afledt af at inkludere regnekraft fra et nationalt HPC-anlæg (Computerome, ABACUS2.0 og Kulturarvsclusteret).

Publikationer

Det understreges, at denne liste må anses som værende en ”work-in-progress” oversigt. Version: 25072018

Registrering af publikationer

Analyse

High Performance Computing (HPC) har været tilgængeligt for universiteterne på nationalt plan siden 2014. En analyse er lavet baseret på indsamling af videnskabelige publikationer fra de nationale HPC anlæg, med henblik på at tydeliggøre det videnskabelige output for perioden 2015-2017. Se resultaterne i sektionerne nedenfor.

ANTAL OG FAGOMRÅDER - Femdobling i antallet af publikationer der inkluderede national HPC fra 2015-2017

DIVERSITET OG INTERNATIONAL RANGERING - 290 publikationer i 168 forskellige tidsskrifter (8 stk. i "Nature")

SAMARBEJDSMØNSTRE - Nationalt, internationalt og med industrien 

 

Denne analyse er lavet i samarbejde med de nationale HPC centre. Vi vil gerne takke Myhanh Nguyen, Spela Zajec og Wendy Engelberts for at koordinere kontakten til HPC brugerne samt Jeannette Ekstrøm for bibliografisk dataopsamling. Analysen er udarbejdet af Birgitte Vedel Thage, DeiC Kompetencecenter.