Publikationsliste

Se forskningsresultaterne fra de nationale supercomputere

Denne oversigt tegner et landskab af de videnskabelige publikationer som er afledt af at inkludere regnekraft fra et nationalt HPC-anlæg (Computerome, ABACUS 2.0 og Kulturarvsclusteret). Den %-vise fordeling af videnskabelige HPC publikationer indenfor de angivne fagområder ses i Figur 1 for perioden 2015 til 2017.

Publikationer

Registrering af publikationer

 

Figur 1. Fordeling (%) af 290 videnskabelige publikationer i perioden 2015 til 2017, der anvendte High Performance Computing (HPC) fra nationale anlæg i DK. Angivelse af forskningsområde for tidsskriftet som der blev publiceret i (Journal Impact Factor Kategori).

Journal Impact Factor (JIF) på f.eks. 3 henviser til at i gennemsnit citeres videnskabelige publikationer fra pågældende tidsskrift 3 gange baseret på data fra de sidste to år. Jo højere JIF for et tidsskrift jo mere videnskabeligt anset er pågældende publikation. Se ovenstående link for lister med publikationer.

Det understreges, at denne liste må anses som værende en ”work-in-progress” oversigt. Version: 16052018