PRACE

Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) er et samarbejde mellem en række europæiske lande, hvor deltagerne har adgang til at behandle data på meget store supercomputeranlæg rundt om i Europa. DeiC er medlem af PRACE på Danmarks vegne, hvilket giver danske forskere mulighed for at regne... Læs mere
The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is a collaboration between a number of European countries where participants have access to process data at very large supercomputers in various locations in Europe. DeiC is a member of PRACE on behalf of Denmark, which gives Danish... Læs mere
The training courses at DeiC's Knowledge Portal will give you a overview of upcoming courses that are held in Denmark. In addition, a wide range of courses with relevance to eScience are held in the Nordic and European countries. We have gathered a selection of international organizations providing... Læs mere
Calls for Proposals for PRACE Project Access PRACE publishes its Calls for Proposals for Project Access twice per year according to a fixed schedule: More information
Researchers at Danish institutions can now again apply for free use of PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe). On September 20th, PRACE made the final Call for Proposals for project access of the year. The 20th Call for Proposals closes again on the 29th of October, and applicants... Læs mere
Forskere ved danske institutioner kan nu igen søge om gratis regnetid hos PRACE, der står for Partnership for Advanced Computing in Europe. Den 20. september åbnede PRACE nemlig årets sidste ansøgningsrunde om gratis regnekraft. Ansøgningsrunden lukker igen den 29. oktober kl. 10, og ansøgerne får... Læs mere
At the request of the Industrial Advisory Committee (IAC), the PRACE collaboration will now provide more supercomputer space for industrial projects. Thus, up to 10 percent of resources must be allocated to projects of this type, a new proposal reads. Project access to industrial activities has... Læs mere
På opfordring fra Industrial Advisory Committee (IAC) vil PRACE-samarbejdet nu give mere supercomputerplads til industrielle projekter. Op til 10 procent af ressourcerne skal således allokeres til projekter af denne type, lyder et nyt forslag. Der har været åbnet for projektadgang til industrielle... Læs mere
Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) has two new offers for students and researchers. Both courses are online-based, and you can sign up for a free or use a payment version. The first course is about how supercomputers work, how they are used in daily research and the breakthroughs... Læs mere
Det europæiske supercomputersamarbejde PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe) har to nye tilbud til studerende og forskere på paletten. Begge kurser er online-baserede, og du kan både tilmelde dig en gratis- eller en betalings-udgave. Det første kursus handler om, hvordan... Læs mere

Sider

Abonnér på PRACE