kursus

FAIR, der i datasammenhæng betyder findable, accessible, interoperable og re-usable, er en række principper for ensartet datahåndtering på tværs af videnskaber, forskningsdiscipliner og datatyper.  En fælles forståelse for hvordan man blandt andet behandler data, gemmer data og sikrer data er en af... Læs mere
Under Træningskurser finder du en oversigt over aktuelle kurser, som udbydes i Danmark. Derudover udbydes der i de nordiske og europæiske lande en lang række kurser med relevans for at kunne udnytte eScience på bedste vis. Her er samlet et udvalg af de internationale organisationer, der udbyder... Læs mere
Abonnér på kursus