Computerome

DeiC eScience Competence Center works on helping new users to get started within High Performance Computing (HPC). Researchers have been able to set up a relevant project to become a national eScience pilot project at one of DeiC's three national HPC centers, respectively ABACUS2.0, Computerome or... Læs mere
DeiC kompetencecenter har bl.a. til opgave at hjælpe nye brugere godt i gang inden for High Performance Computing (HPC). Forskere har kunnet indstille et relevant projekt til at blive et nationalt eScience pilotprojekt ved et af DeiCs tre nationale HPC-centre, hhv. ABACUS2.0, Computerome eller... Læs mere
"Værd at vide", at the website of Ingeniøren, has referred to the publication list of National Supercomputing, showing the landscape of research that used Danish HPC in the period of 2015-2017.  Read more here: Supercomputere giver danske forskere gennemslagskraft (Ingeniøren - In Danish) Research... Læs mere
"Værd at vide" hos Ingeniøren har omtalt DeiCs publikationsliste, der viser hvilken forskning der har fundet frem til de nationale supercomputere fra 2015-2017.  Læs mere her: Supercomputere giver danske forskere gennemslagskraft (Ingeniøren) Se forskningsresultaterne fra de nationale... Læs mere
Center for Genomic Medicine (CGM) at Rigshospitalet in Copenhagen makes genetic analysis of samples from patients. For this purpose, equipment for genome sequencing is used in order to transform the samples into digital data, which is further analysed at the DeiC National Lifescience supercomputer... Læs mere
Center for Genomisk Medicin på Rigshospitalet i København foretager genetiske analyser af prøver fra patienter. Medarbejderne anvender sekventeringsmaskiner til at omdanne prøverne til digitale data, som de derefter analyserer på DeiCs supercomputer Computerome ved Risø. I november 2017 fik... Læs mere
How has national HPC been used in Danish reasearch? Which scientific areas has used ABACUS2.0 and COMPUTEROME in the period 2015-2017? A mapping has been made of Danish scientific publications that included use of national HPC within biology, physics, chemistry, biochemistry, medicine, materials... Læs mere
Hvordan har national HPC været brugt? Hvilke videnskaber har fundet vej til ABACUS2.0 og COMPUTEROME i perioden 2015-2017? Der er nu lavet en kortlægning af danske videnskabelige HPC publikationer indenfor biologi, fysik, kemi, biokemi, medicin, materialer og "Computer science og kunstig... Læs mere
This overview is a mapping of scientific publications in Denmark that included computational resources from a DeiC national HPC facility (Computerome, ABACUS2.0 and Kulturarvsclusteret). Publications The content on this page is a ”work-in-progress” overview. Version: 25072018 Overview of scientific... Læs mere
Denne oversigt tegner et landskab af de videnskabelige publikationer som er afledt af at inkludere regnekraft fra et nationalt HPC-anlæg (Computerome, ABACUS2.0 og Kulturarvsclusteret). Publikationer Det understreges, at denne liste må anses som værende en ”work-in-progress” oversigt. Version:... Læs mere

Sider

Abonnér på Computerome