etik

Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele. Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Andre regler pålægger forskerne eller forskningsinstitutionerne pligter. Hvordan sikrer man adgangen til "Open Access"? Regler om forfatterskaber,... Læs mere
Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele.Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder Andre regler pålægger forskerne eller forskningsinstitutionerne pligter. På det grundlæggende kursus om forskning, etik og jura gennemgår vi blandt andet... Læs mere
Ophavsretten får større og større betydning i disse år. Det gælder ikke mindst for undervisere og forskere og deres tillidsrepræsentanter. Fx: Hvem ejer forskningen, forskerne eller læreanstalterne? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvornår skal man have tilladelse, før man bruger et værk, og... Læs mere
Ophavsretten får større og større betydning i disse år. Det gælder ikke mindst for undervisere og forskere og deres tillidsrepræsentanter. Fx: Hvem ejer forskningen, forskerne eller læreanstalterne? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvornår skal man have tilladelse, før man bruger et værk, og... Læs mere
Ophavsretten får større og større betydning i disse år. Det gælder ikke mindst for undervisere og forskere og deres tillidsrepræsentanter. Fx: Hvem ejer forskningen, forskerne eller læreanstalterne? Hvad indebærer det at have ophavsret? Hvornår skal man have tilladelse, før man bruger et værk, og... Læs mere
DIGETIK invites you to a seminar on ethical challenges in digital research. If you have experienced these ethical challenges associated with protecting your research participants privacy, distincting between what is perceived as private and public, how or when to obtain informed consent, how you... Læs mere
Centrale emner omfatter god videnskabelig praksis, forskningsfrihed og akademisk frihed, forskningspublicering, herunder forlagsaftaler og open access, forfatterskab og interessekonflikter, plagiat og god citatskik, rettigheder til forskning, herunder ophavsret og patentbeskyttelse, juridiske... Læs mere
Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele. Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Blandt andet får de rettigheder efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, hvis deres forskning resulterer i patenterbare... Læs mere
Abonnér på etik