supercomputer

Siden etableringen af de nationale HPC anlæg i 2014 og 2015 har antallet af videnskabelige publikationer kun været stigende. Denne analyse blev første gang offentliggjort i DeiCs årsrapport for 2017, hvor i alt 290 publikationer blev registreret for perioden 2015-2017. Listen tæller nu 835... Læs mere
Mandag den 2. marts 2020 tiltrådte Eske Christiansen stillingen som HPC-chef (High Performance Computing) i DeiC. Hans opgaver vil blandt andet omfatte fokus på de nationale HPC-anlæg samt at starte nye samarbejder og styrke vidensdelingen med universiteterne, så supercomputere og forskere kan... Læs mere
On Monday, March 2, 2020, Eske Christiansen was presented the position of HPC (High Performance Computing) Manager at DeiC. His tasks will include focusing on the national HPC plants as well as starting new collaborations and strengthening knowledge sharing with the universities so that... Læs mere
Since the establishment of the national HPC facilities in 2014 and 2015, the number of scientific publications has only increased. This analysis was first published in DeiC's annual report for 2017, where a total of 290 publications were registered for the period 2015-2017. The list now counts 835... Læs mere
The combination of supercomputers and technologies such as artificial intelligence is a substantial cocktail that will help further science and research activities and thereby strengthen Europe's competitiveness in the future. In this context, European High Performance Computing (EuroHPC) plays a... Læs mere
Kombinationen af supercomputere og teknologier som eksempelvis kunstig intelligens er en væsentlig cocktail, der skal være med til at drive videnskabs- og forskningsaktiviteter og derved styrke Europas konkurrenceevne i fremtiden. I den forbindelse spiller European High Performance Computing (... Læs mere
Forskere ved danske institutioner kan nu igen søge om gratis regnetid hos PRACE, der står for Partnership for Advanced Computing in Europe. Den 20. september åbnede PRACE nemlig årets sidste ansøgningsrunde om gratis regnekraft. Ansøgningsrunden lukker igen den 29. oktober kl. 10, og ansøgerne får... Læs mere
Since the establishment of the national HPC facilities in 2014 and 2015, the number of scientific publications has only increased. This analysis was first published in DeiC's 2017 Annual Report, with a total of 290 publications being recorded for the period 2015-2017. Later, 60 publications were... Læs mere
Siden etableringen af de nationale HPC anlæg i 2014 og 2015 har antallet af videnskabelige publikationer kun været stigende. Denne analyse blev første gang offentliggjort i DeiCs årsrapport for 2017, hvor ialt 290 publikationer blev registreret for perioden 2015-2017. Senere blev 60 publikationer... Læs mere
This overview is a mapping of scientific publications in Denmark that included computational resources from a DeiC national HPC facility (Computerome, ABACUS2.0 and Kulturarvsclusteret). Publications Overview of scientific publications - sorted by year: PUB_YEAR Overview of scientific publications... Læs mere

Sider

Abonnér på supercomputer