forskning

Hvis man arbejder med informationshåndtering, vil man jævnligt blive stillet over for spørgsmål, der drejer sig om den juridiske beskyttelse af databaser. Også licensaftaler er daglig kost for mange informationsspecialister. Reglerne om databasebeskyttelse er nogle af de mest indviklede... Læs mere
Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele. Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Andre regler pålægger forskerne eller forskningsinstitutionerne pligter. På det udvidede kursus fokuserer vi bl.a. på: Regler om forfatterskaber. Hvornår... Læs mere
Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele. Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Andre regler pålægger forskerne eller forskningsinstitutionerne pligter.  På det grundlæggende kursus om forskning, etik og jura gennemgår vi blandt... Læs mere
DeiC har efter anmodning fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse og Rektorkollegiet udarbejdet en analyserapport om digital infrastruktur til forskning. Rapporten, "Digital infrastruktur til forskning i verdensklasse 2025", har fokus på tre områder: En behovskortlægning med udgangspunkt i en... Læs mere
I løbet af workshoppen produceres der modeller med programmet Photoscan og supercomputeren Abacus. Modellerne publicerer online i Sketchfab. Slutproduktet bliver digitale modeller, som kan panorere, rotere, zoom ind på og klikke på annoterede områder med forklarende tekst og udgående links.... Læs mere
This is a one-day Kick-off workshop (11-17) for a project focusing on building a catalogue by identifying research areas and existing competences within Digital Humanities and thus highlighting relevant areas for competence development.  As Digital Humanities is a very broad area we choose to focus... Læs mere
Forskningen giver os hele tiden nye teknologier, men teknologien ændrer også måden vi forsker på. Eksplosionen i digitale data og udviklingen af kraftige supercomputere til at analysere dem, åbner dørene til nye forskningsområder, opdagelser og erkendelser i både naturvidenskab, sundhedsvidenskab,... Læs mere
Centrale emner omfatter god videnskabelig praksis, forskningsfrihed og akademisk frihed, forskningspublicering, herunder forlagsaftaler og open access, forfatterskab og interessekonflikter, plagiat og god citatskik, rettigheder til forskning, herunder ophavsret og patentbeskyttelse, juridiske... Læs mere
Der er mange regler om forskning. De kan være juridiske, etiske eller begge dele. Nogle regler giver forskerne eller institutionerne rettigheder. Blandt andet får de rettigheder efter lov om opfindelser ved offentlige forskningsinstitutioner, hvis deres forskning resulterer i patenterbare... Læs mere
Beskyt dine data som forsker Disse råd fra sikkerhedsorganisationen DKCERT skal hjælpe forskere med at beskytte deres forskningsdata mod at blive misbrugt eller gå tabt. Hvis du som forsker ikke har styr på informationssikkerheden, kan det få alvorlige konsekvenser: Uvedkommende kan få adgang til... Læs mere

Sider

Abonnér på forskning