super computing

The most efficiently designed flight wing has a structure that resembles the interior of a bird's beak. It was one of the discoveries that Associate Professor Niels Aage and his colleagues made when using a supercomputer to model a flight wing in a higher degree of detail than anyone previously did... Læs mere
I løbet af workshoppen produceres der modeller med programmet Photoscan og supercomputeren Abacus. Modellerne publicerer online i Sketchfab. Slutproduktet bliver digitale modeller, som kan panorere, rotere, zoom ind på og klikke på annoterede områder med forklarende tekst og udgående links.... Læs mere
eScience “eScience is a research method that involves the collection, processing and utilization of scientific information in the form of data. Increasingly efficient methods of collecting, generating, digitalizing and subsequently storing data are opening up completely new opportunities for... Læs mere
eScience ”eScience er en forskningsmetode, der indebærer indsamling, behandling og anvendelse af videnskabelig information i dataform. Stadig bedre metoder til at indsamle, generere og digitalisere og efterfølgende opbevare data, åbner helt nye muligheder for forskning indenfor alle fagområder.... Læs mere
Abonnér på super computing