DIGHUMLAB

DIGHUMLAB, a national Digital Humanities Research Infrastructure, invites to a oneday conference, where we will put the digital research within the humanities and social sciences into perspective through two keynote talks. Furthermore, we will highlight some of the research activities through a... Læs mere
DIGHUMLAB inviterer til en konferencedag, hvor den digitale forskning inden for humaniora og samfundsvidenskab sættes i perspektiv gennem to indledende "keynote" foredrag indenfor området. ​Desuden vil der blive fremhævet nogle af forskningsaktiviteterne indenfor DIGHUMLAB gennem en række... Læs mere
Digital Humanities Lab Denmark (DIGHUMLAB) is a national research infrastructure that develops, integrates and promotes digital resources, networks, tools and opportunities for Danish researchers in the fields of the humanities and social sciences, as well as in Europe and at international level.... Læs mere
Digital Humanities Lab Denmark (DIGHUMLAB) er en national forskningsinfrastruktur, der udvikler, integrerer og promoverer digitale ressourcer, netværk, værktøjer og muligheder til danske forskere inden for det humanistiske og samfundsvidenskabelige miljø, samt i Europa og på internationalt plan.... Læs mere
Abonnér på DIGHUMLAB