Kulturarvsclusteret

DeiC kompetencecenter har bl.a. til opgave at hjælpe nye brugere godt i gang inden for High Performance Computing (HPC). Forskere har kunnet indstille et relevant projekt til at blive et nationalt eScience pilotprojekt ved et af DeiCs tre nationale HPC-centre, hhv. ABACUS2.0, Computerome eller... Læs mere
Niels Brügger forsker og skriver om de digitale mediers historie. I den forbindelse er han dykket ned i den danske del at World Wide Web og har analyseret den historiske webudvikling i perioden mellem 2005 og 2015. ”Det er et ret vildt projekt, og når jeg fortæller folk om det, så er reaktionen... Læs mere
I denne episode af Supercomputing i Danmark tages hul på den del af dansk supercomputing, der handler om humanistisk forskning. På det Kgl- Bibliotek i Århus findes den 3. nationale supercomputer. Den har fået navnet Kulturarvsclusteret (KAC). Sammenlignet med de andre nationale supercomputere... Læs mere
Kom og vær med til DeiC og Det Kgl. Bibliotek’s éndagsevent, hvor vi stiller skarpt på Kulturarvsclusteret. Du vil udover at høre om hvad Kulturarvscluteret er for en størrelse, også kunne høre om hvilke muligheder du, som kommende bruger af clusteret, har for at anvende clusteret. Sidst men ikke... Læs mere
Denne oversigt tegner et landskab af de videnskabelige publikationer som er afledt af at inkludere regnekraft fra et nationalt HPC-anlæg (Computerome, ABACUS2.0 og Kulturarvsclusteret). Publikationer Det understreges, at denne liste må anses som værende en ”work-in-progress” oversigt. Version:... Læs mere
*/ ABACUS2.0 Computerome Kulturarvsclusteret (KAC)               Video og præsentationer DeiC eScience Kompetence Center har i samarbejde med tovholderne for de tre nationale HPC-anlæg afholdt nationale supercomputing dage. Under "program og materialer" findes eksempler på anvendelse af... Læs mere
In Danish, the HPC is called "Kulturarvsclusteret" (KAC) Become a National DeiC Pilot Project  The DeiC National Cultural Heritage Cluster focuses on Research within Humanities and Social Sciences. Through the Royal Danish Library, researchers are offered: 1) a dialogue-based and competence-... Læs mere
Bliv et nationalt DeiC pilotprojekt  Kulturarvsclusteret har fokus på humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, og via Det Kgl. Bibliotek tilbydes en dialogbaseret og kompetenceløftende indstillingsfase og et projektforløb. Dette betyder fx at et forskningsprojekt ikke behøver at have... Læs mere
Kulturarvsclusteret (KAC) i Aarhus er et computeranlæg med tæt forbindelse til Det Kgl. Biblioteks nationale kulturarvssamlinger. Anlægget er hovedsagligt til humaniora og samfundsfag og understøtter både projekter, der har mange års erfaring med HPC (High Performance Computing) eller er begyndere... Læs mere
Abonnér på Kulturarvsclusteret