HPC

Siden etableringen af de nationale HPC anlæg i 2014 og 2015 har antallet af videnskabelige publikationer kun været stigende. Denne analyse blev første gang offentliggjort i DeiCs årsrapport for 2017, hvor i alt 290 publikationer blev registreret for perioden 2015-2017. Listen tæller nu 835... Læs mere
DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de tre nationale HPC-anlæg (High Performance Computing). Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores publikationsliste, der nu omfatter hele perioden mellem 2015 og 2019 (og en enkelt... Læs mere
In the beginning of 2021 one of the EuroHPC world-class supercomputers will commence operations. The LUMI supercomputer will be located at CSC's data centre in Kajaani, Finland. A consortium of 9 countries, including Denmark, is right now working at full throttle to build one of the world’s most... Læs mere
I begyndelsen af 2021 bliver en af verdens kraftigste supercomputere til forskning, LUMI (Large Unified Modern Infrastructure), sat i drift i CSC’s datacenter i Finland. LUMI er et konsortium bestående af ni lande, herunder Danmark, der i øjeblikket arbejder på højtryk for at få færdiggjort... Læs mere
Mandag den 2. marts 2020 tiltrådte Eske Christiansen stillingen som HPC-chef (High Performance Computing) i DeiC. Hans opgaver vil blandt andet omfatte fokus på de nationale HPC-anlæg samt at starte nye samarbejder og styrke vidensdelingen med universiteterne, så supercomputere og forskere kan... Læs mere
On Monday, March 2, 2020, Eske Christiansen was presented the position of HPC (High Performance Computing) Manager at DeiC. His tasks will include focusing on the national HPC plants as well as starting new collaborations and strengthening knowledge sharing with the universities so that... Læs mere
Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) er et samarbejde mellem en række europæiske lande, hvor deltagerne har adgang til at behandle data på meget store supercomputeranlæg rundt om i Europa. DeiC er medlem af PRACE på Danmarks vegne, hvilket giver danske forskere mulighed for at regne... Læs mere
The Partnership for Advanced Computing in Europe (PRACE) is a collaboration between a number of European countries where participants have access to process data at very large supercomputers in various locations in Europe. DeiC is a member of PRACE on behalf of Denmark, which gives Danish... Læs mere
DeiC is continuously working on the overview of which research publications there have made use of the national High Performance Computing (HPC) plants. The numbers are collected, analyzed and published in our Publication List, which covers the entire period between 2015 and 2018. You can read more... Læs mere
DeiC arbejder løbende på oversigten over hvilke forskningspublikationer, der har gjort brug af de nationale HPC-anlæg (High Performance Computing). Tallene indsamles, analyseres og offentliggøres i vores Publikationsliste, der omfatter hele perioden mellem 2015 og 2018. Det kan du læse meget mere... Læs mere

Sider

Abonnér på HPC