DMP

Formålet er at understøtte forskeres arbejde med datamanagement ved at introducere begreber tilknyttet feltet gennem dialog, hands-ons aktiviteter og korte taler. Det drejer sig om begreber som DMPOnline, FAIR-principper, Data repositories, Datacitationer, Data Availability Statements og metadata.... Læs mere
Formålet er at understøtte forskeres arbejde med datamanagement ved at introducere begreber tilknyttet feltet gennem dialog, hands-ons aktiviteter og korte taler. Det drejer sig om begreber som DMPOnline, FAIR-principper, Data repositories, Datacitationer, Data Availability Statements og metadata.... Læs mere
The data management in practice report has just been released. The purpose of the DEFF project was to establish practical data management services that would cover all phases of the research data lifecycle. That is, from planning a given research project, to data processing during archiving and... Læs mere
Rapporten ”Data Management in Practice” er lige blevet udgivet. Formålet med DEFF-projektet var at etablere praktisk anvendelige data management services, der skulle dække alle faser i forskningsdatas livscyklus. Det vil sige fra planlæg- ning af et givent forskningsprojekt, over behandling af data... Læs mere
Are you a social science researcher and do you need guidance on how to best handle your research data? Then you can find inspiration in a guide to research data management that CESSDA has prepared: www.cessda.eu/DMGuide The guide consists of six chapters that guide the reader through the different... Læs mere
On this page you will find examples and guidelines within data management for your research. More about datamanagement and data storage (Under construction in 2018)  ​Provider  Content and link LIBER (ZENODO) LIBER DMP Catalouge​ A central hub for DM plans across disciplines. LIBER (Association... Læs mere
Er du samfundsvidenskabelig forsker, og har du brug for vejledning i, hvordan du bedst håndterer dine forskningsdata? Så kan du finde inspiration i en guide til forskningsdata-management som CESSDA har udarbejdet: www.cessda.eu/DMGuide. Guiden består af seks kapitler, der fører læseren gennem de... Læs mere
På denne side vil du kunne finde eksempler og guidelines indenfor datamanagement til din forskning. Mere om datamanagement og datalagring (Under opbygning 2018)  ​Udbyder  Indhold og link  LIBER (ZENODO) LIBER DMP Catalouge​ En central hub for DM planer på tværs af discipliner. LIBER (... Læs mere
On these pages you will find instructions that will help you to handle your data in the best possible way. You can, among other things, find information about data storage principles, data management plans, data protection regulation and advice on security measures. Furtermore, you will find... Læs mere
På disse sider kan du finde vejledninger, som kan hjælpe dig med at håndtere dine data på bedste vis. Du kan bl.a. finde information om datamanagement, databeskyttelsesforordningen, datalagringsprincipper samt råd om datasikkerhed i forskningen. Derudover kan du finde information om FAIR... Læs mere
Abonnér på DMP