National HPC

In Danish, the HPC is called "Kulturarvsclusteret" (KAC) Become a National DeiC Pilot Project  The DeiC National Cultural Heritage Cluster focuses on Research within Humanities and Social Sciences. Through the Royal Danish Library, researchers are offered: 1) a dialogue-based and competence-... Læs mere
Bliv et nationalt DeiC pilotprojekt  Kulturarvsclusteret har fokus på humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning, og via Det Kgl. Bibliotek tilbydes en dialogbaseret og kompetenceløftende indstillingsfase og et projektforløb. Dette betyder fx at et forskningsprojekt ikke behøver at have... Læs mere
Call of interest for National eScience Pilot Projects Become a DeiC National eScience Pilot Project DeiC National eScience Centre offers support to get new HPC users started. Researchers at Danish universities may submit a call of interest for a project to become a DeiC National eScience Pilot... Læs mere
The abbreviation HPC stands for ‘High Performance Computing’, i.e. extremely fast calculations performed using computers. The Danish research HPC landscape features three major HPC installations offering general opportunities for access. There are also a number of smaller installations in the... Læs mere
This discipline has always featured a high level of interdisciplinary methods and collaborated broadly with experts from numerous fields on the collection of data and documentation, as well as the analysis and interpretation of same. However, the huge development that has taken place in recent... Læs mere
Bliv et DeiC National eScience Pilot Projekt DeiC Nationale eScience Center på Syddansk Universitet tilbyder support til at få nye HPC-brugere i gang. Forskere på danske universiteter kan ansøge om at et projekt bliver et DeiC National Pilot Projekt på DeiC National HPC Center, SDU. Et nationalt... Læs mere
Alle danske forskere har mulighed for at anvende supercomputeren både inden for traditionelle HPC discipliner, men også inden for de mange nye, kommende HPC områder. Med ABACUS 2.0 kan man lave op til 766 billioner regneoperationer i sekundet, hvilket åbner for nye og unikke forskningsmuligheder... Læs mere
Forkortelsen "HPC" betyder "High Performance Computing", dvs. meget hurtige beregninger foretaget på computer. I det danske forsknings-HPC landskab er der tre store HPC-anlæg, hvor der er generel mulighed for at få adgang. Ud over dette er der en del mindre anlæg. Disse er for det meste ejet af... Læs mere
Fagområdet har altid haft et stort indslag af tværfaglige metoder og samarbejdet bredt med mange fageksperter i såvel indsamling af data og dokumentationer som analyse og fortolkninger af disse. Men med den store udvikling i digital teknik og digitalt baserede forskningsmetoder er der i de senere... Læs mere
Abonnér på National HPC