dataprocessering

Social Fabric er et tværdisciplinært forskningsprojekt, som har til formål at besvare en række spørgsmål om sociale netværks vigtighed. En stor del af projektet er SensibleDTU-eksperimentetet, hvor 1000 nystartede studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) får udleveret en smart phone, som... Læs mere
Forkortelsen "HPC" betyder "High Performance Computing", dvs. meget hurtige beregninger foretaget på computer. I det danske forsknings-HPC landskab er der tre store HPC-anlæg, hvor der er generel mulighed for at få adgang. Ud over dette er der en del mindre anlæg. Disse er for det meste ejet af... Læs mere
Abonnér på dataprocessering