Vigtigt
Vidensportal.deic.dk vedligeholdes ikke længere og domænet lukker ned 1. september 2021. Opdateret indhold kan findes på deic.dk.

 

Oversigt over træningskurser

Træningskurserne på DeiC’s Vidensportal vil kunne give et overblik over aktuelle kurser, som udbydes i Danmark. Træningskurserne henvender sig primært til forskere og studerende der søger information og viden omkring eScience. Derudover dækker kurserne over foredrag, workshops, seminarer og fag, der som oftest afholdes af danske universiteter.

Træningskurserne er opdelt i følgende emner:

Big data

Den teknologiske udvikling i de seneste år har gjort det muligt at indsamle store mængder data og dermed gøre det muligt at arbejde med meget store datasæt. Det kræver nye måder at indsamle, opbevare, analysere og fortolke data, og big data referer til alle disse aspekter. Big data adskiller sig fra ’normal’ data ved at datasættene er meget store og ofte ustrukturerede.

Data management

Forskningsdata management handler om at du har styr på dine forskningsdata før, under og efter dit forskningsprojekt – at du håndterer dataene forsvarligt både forskningsmæssigt, teknisk, juridisk og etisk i hele deres livscyklus. Læs mere i DeiC’s introduktion til datalagring og datamanagement.

Digital humaniora

Digital humaniora er et bredt felt, der dækker krydsfeltet mellem klassiske, humanistiske discipliner og brug af computerkraft til at indhente og undersøge data. Der er altså ikke tale om et opgør med en humanistisk tilgang til at forstå verden, men snarere om en udvidelse af feltet. Digital humaniora gør både brug af data, der er blevet digitaliseret, som f.eks. bøger og andre former for dokumenter, der er blevet indscannet og gjort tilgængelige i digitaliseret form, men også data, der er ’født digitalt’.

Forskningsværktøjer

Der findes en række digitale forskningsværktøjer, der gør arbejdet med eScience nemmere. Kurserne du finder under forskningsværktøjer dækker over flere emner, da der findes adskillige tilgængelige værktøjer. Udover træningskurserne, henviser vi også til DeiC’s egne værktøjer.

IT-sikkerhed og jura

Udviklingen indenfor IT medfører større sikkerhedsmæssige trusler som hackerangreb, ophavsretkrænkelse og overvågning. Kurserne indenfor IT-sikkerhed og jura sætter fokus på emner om IT-sikkerhed samt større viden omkring jura tilknyttet IT og data (eksempelvis Persondataforordningen), som også den "digitale forsker" må forholde sig til.

Programmering, software og visualisering

Kernen i eScience er computere, og disse styres ved at blive programmeret. Programmering skrives i mange forskellige programmeringssprog, der kan benyttes til forskellige formål - lige fra databehandling til udvikling af programmer. For dig som forsker findes der flere softwares der kan benyttes til programmering. Software som nødvendigvis ikke omhandler programmering, kan også være relevant for dig - så som dataanalyse eller søgning i databaser. Skal du formidle, fortolke eller præsentere forskningsdata, så vil disse kurser også være relevante. Du kan også tage et kig på DeiC’s side om visualisering af data.

Træningsmuligheder med the Carpentries

Siden november 2018 er NeiC platin-partner i the Carpentries, et succesfuldt internationalt projekt, der består af Software Carpentry og Data Carpentry, fællesskaber for instruktører, trænere, vedligeholdere, hjælpere og supporters, der deler en mission om at undervise i grundlæggende compute og datalogiske færdigheder til forskere. Medlemsskabet giver adgang til:

  • 6 Carpentries workshops i Norden hvert år. Deltagelse i workshoppen betales af NeiC, mens instruktørens rejseomkostninger betales af den institution, der er vært for workshoppen.
  • 15 pladser på The Carpentries instruktør træning hvert år. Train-the-trainer programmet sigter på at bygge partnerskaber mellem Research Software Engineers og forskere, der er villige til at være førende indenfor kompetenceoverførsel til deres kolleger i Norden

Skriv til os, hvis du er interesseret i at være vært for en Carpentry workshop eller i at blive uddannet som instruktør.

Supercomputing

Supercomputere eller HPC (High-Performance Computere) kan foretage store beregninger meget hurtigt. Dette skyldes den store computerkapacitet. Mere om adgang til og brugen af disse supercomputere findes under supercomputing. Selve anvendelsen og viden om supercomputing kan hjælpe forskere til at komme endnu tættere på og blive mere bekendt med supercomputerne.

Internationale kurser

Under internationale kurser finder du en oversigt over organisationer der udbyder relevante kurser i de nordiske og europæiske lande.

 

Kontakt

Vidensportalens træningskurser administreres af DeiC's eScience Koordinator.

Har du spørgsmål, feedback eller kendskab til et relevant eScience-kursus er du velkommen til at kontakte os på mail.

Keywords: