National konference "Når juraen spænder ben for forskningen - og hvordan det kan undgås"

Dato: 
Thursday, 12. May 2016 - 9:00 to 16:00
Sted: 
København
Arrangør: 
Udvalget til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA), Dansk Magisterforening, netværket "Jura - eScience, forskning og etik"

Lovgivning og regler kan spænde ben for den frie forskning. En konference vil belyse problemet og komme med råd til, hvordan forskere kan håndtere udfordringerne.

Ophavsretten kan begrænse, i hvilket omfang en forsker må anvende digitalt materiale. Persondataretten sætter grænser for brugen af persondata. Dertil kommer regler om ejerskab til forskningsdata, tavshedspligt og erhvervshemmelighedsbeskyttelse.
"Når juraen spænder ben for forskrningen – og hvordan det kan undgås," er en konference den 12. maj hos Dansk Magisterforening på Frederiksberg.

Konferencen er arrangeret af Dansk Magisterforening og Akademikernes Udvalg til Beskyttelse af Videnskabeligt Arbejde (UBVA) i samarbejde med netværket for ”Jura - eScience, forskning og etik”, som administreres af DeiC.

Dagens program (pdf)

Download oplægsholdernes slides:

DIGITAL HUMANIORA, E-SCIENCE OG JURAEN

Projektleder Birte Christensen-Dalsgaard, Aarhus Universitet,
Institut for Kommunikation og Kultur Forskning og ophavsret
Download præsentation

NÅR OPHAVSRETTEN SPÆNDER BEN FOR FORSKNINGEN

Lektor, ph.d. Clement Salung Petersen, Det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet
Download præsentation

FORSKER-CASES MED SÆRLIGT FOKUS PÅ NOGLE AF DISSE PROBLEMSTILLINGER

Adjunkt, ph.d. Jacob Kreutzfeldt, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet
Download præsentation
Professor, dr. phil. Hanne Ruus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet
Download præsentation

INTRODUKTION TIL FORSKNING OG PERSONDATARET

Lektor, ph.d. Clement Salung Petersen, Det Juridiske Fakultet,
Københavns Universitet
Download præsentation

PERSONDATARETLIGE UDFORDRINGER

v/advokat Susanne Mark, LETT Advokatfirma
Download præsentation

RETTIGHEDSPROBLEMER I FORSKNINGSSAMARBEJDER PÅ DET SUNDHEDSVIDENSKABELIGE OMRÅDE

Prodekan Lise Wogensen Bach, HEALTH, Aarhus Universitet
Download præsentation

HVORFOR ER DET VIGTIGT MED DATA MANAGEMENT POLITIKKER, OG HVAD SKAL DER TAGES STILLING TIL?

Formand for UBVA Morten Rosenmeier
Download præsentation

DEN PRAKTISKE IMPLEMENTERING AF DATA MANAGEMENT PLANER - ERFARINGER FRA DTU

Specialkonsulent Michael Elbæk, Danmarks Tekniske Universitet, Afdeling for Innovation og Sektorudvikling
Download præsentation

RIGSARKIVETS ROLLE FOR FORSKNINGEN

Områdeleder Anne Sofie Fink Kjeldgaard
og områdeleder Mette Hall-Andersen, begge fra Rigsarkivet
Download præsentation

THE DARK SIDE OF OPEN ACCESS

Medlem af UBVA, specialkonsulent Dyveke Sijm
Download præsentation

Tilmelding til netværket "Jura - eScience, forskning og etik"

Tilmeld dig netværket for "Jura - eScience, forskning og etik", så du kan holde dig orienteret om andre initiativer, der kan kaste lys på forskningsjuridiske og -etiske udfordringer.