datamanagement

This course will provide the participants with hands-on experience in creating and handling data from questionnaires, patientforms, registers and other sources, and to document the data management and analyses in accordance with the Code of Conduct/UVVU recommendations. The course provides an... Læs mere
Inden for rammerne af Danmarks Nationale Data Management Forum har de danske universiteter udviklet e-learning-kurset: Research Data Management (RDM). Kursusserien består af tre moduler, der kan tilgås via DeICs vidensportal.  Hvert modul består af 20 minutters video, animationer og interviews, og... Læs mere
DM Forum samarbejder på tværs af institutioner om aktiviteter, der fremmer forskningsdata management. Du kan læse mere om "Fair på tværs"-aktiviteten i oversigten over tværinstitutionelle data management aktiviteter.  Indhold på siden Introduktion til FAIR principperne Hvorfor FAIR - og hvordan?... Læs mere
Train-the-Trainer is a joint competence development course concept that primarily was targeted at the key areas of university and conservation institutions in the data management area, and a DM Forum activity with a separate budget. So far, a total of 15 Train-the-Trainers arrangements was executed... Læs mere
Train-the-Trainer er et fælles kompetenceudviklingsforløb primært målrettet universiteternes og bevaringsinstitutionernes nøglepersoner på datamanagementområdet, og en DM Forum aktivitet med særskilt budget. Indtil videre har der været afholdt 15 Train-the-Trainers arrangementer. Senest har der... Læs mere
The data management in practice report has just been released. The purpose of the DEFF project was to establish practical data management services that would cover all phases of the research data lifecycle. That is, from planning a given research project, to data processing during archiving and... Læs mere
Rapporten ”Data Management in Practice” er lige blevet udgivet. Formålet med DEFF-projektet var at etablere praktisk anvendelige data management services, der skulle dække alle faser i forskningsdatas livscyklus. Det vil sige fra planlæg- ning af et givent forskningsprojekt, over behandling af data... Læs mere
Are you a social science researcher and do you need guidance on how to best handle your research data? Then you can find inspiration in a guide to research data management that CESSDA has prepared: www.cessda.eu/DMGuide The guide consists of six chapters that guide the reader through the different... Læs mere
Er du samfundsvidenskabelig forsker, og har du brug for vejledning i, hvordan du bedst håndterer dine forskningsdata? Så kan du finde inspiration i en guide til forskningsdata-management som CESSDA har udarbejdet: www.cessda.eu/DMGuide. Guiden består af seks kapitler, der fører læseren gennem de... Læs mere
På denne side vil du kunne finde eksempler og guidelines indenfor datamanagement til din forskning. RDM eLearning kursus Mere om datamanagement og datalagring SE HER! Deltag i DMP temanetværk  ​Udbyder  Indhold og link  LIBER (ZENODO) LIBER DMP Catalouge​ En central hub for DM planer på tværs... Læs mere

Pages

Subscribe to datamanagement