persondatabeskyttelse

What is the regulation about? The General Data Protection Regulation (GDPR) is a new EU legislation on the processing of personal data. This is a regulation, which means that it has direct legal effect in member countries as a law, not based on a directive as the current personal data law does. The... Læs mere
Hvad er forordningen? Den nye databeskyttelsesforordning (GDPR, General Data Protection Regulation) er ny lovgivning fra EU vedrørende behandlingen af personoplysninger. Der er tale om en forordning, hvilket betyder, at den har direkte retsvirkning i medlemslandende som lov, og ikke bygger på et... Læs mere
Social Fabric er et tværdisciplinært forskningsprojekt, som har til formål at besvare en række spørgsmål om sociale netværks vigtighed. En stor del af projektet er SensibleDTU-eksperimentetet, hvor 1000 nystartede studerende på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) får udleveret en smart phone, som... Læs mere
Beskyt dine data som forsker Disse råd fra sikkerhedsorganisationen DKCERT skal hjælpe forskere med at beskytte deres forskningsdata mod at blive misbrugt eller gå tabt. Hvis du som forsker ikke har styr på informationssikkerheden, kan det få alvorlige konsekvenser: Uvedkommende kan få adgang til... Læs mere
Hvad er data management? Forskningsdata management handler om at du har styr på dine forskningsdata før, under og efter dit forskningsprojekt – at du håndterer dataene forsvarligt både forskningsmæssigt, teknisk, juridisk og etisk i hele deres livscyklus. Konkret at du for dit forskningsprojekt bl.... Læs mere
Når forskningen indebærer digital behandling af data, er der en række juridiske regler, som man som forsker er nødt til at forholde sig til. Det gælder navnlig regler om ophavsret og persondatabeskyttelse.
Subscribe to persondatabeskyttelse