Følgegruppen

Vidensportalens følgegruppe er bredt sammensat af personer, som alle har erfaringer med og indblik i udnyttelse af digitale forskningsmetoder inden for hvert deres fagområde. Følgegruppens rolle er at bidrage med viden og med input til fortsat udbygning af Vidensportalens indhold for derved at sikre dens relevans for forskere på danske universiteter. Følgegruppen er portalens ambassadører og skal som sådanne medvirke til at udbrede dens anvendelse. Følgegruppen mødes et par gange årligt.

Medlemmer af Vidensportalens følgegruppe

Bent Petersen
DTU Lektor
National LifeScience Supercomputer
Center for Biological Sequence Analysis, DTU
Bjarne Søgaard Andersen
Områdedirektør
Nationalt Kulturarvscluster, SB
Clement Salung Petersen
Lektor
JUR Center for virksomhedsansvar, KU
Jens Svalgaard Kohrt
Akademisk medarbejder
National HPC Center, SDU
SDU
Katrine Hofmann Gasser
Projektleder
SB "Datamanagement i Praksis"
Kristian Kristensen
Sekretariats- og IT-Chef
DTU Compute
Lene Offersgaard
Ingeniør
Center for Sprogteknologi, KU
Mads Kähler Holst
Professor
Forhistorisk Arkæologi, AU
Morten Rosenmeier
Professor
JUR Center for Informations- og Innovationsret, KU
Niels Brügger
Professor
Institut for Æstetik og Kommunikation - Medievidenskab, AU
Sune Lehmann
Lektor
DTU Compute