Hvordan påvirker persondataforordningen forskningen?

Dato: 
Torsdag, 18. maj 2017 - 10:00 til 12:00
Sted: 
Aarhus Universitet, Åbogade 15, bygn.5524-147 InCuba Undervisning (32)
Arrangør: 
DeiC
Hvad er personfølsomme data i forskningen? I denne rundbordssamtale vil vi i fællesskab se på "udrulningen af persondataforordningen" i danske forskningsmiljøer.

DeiC's sikkerhedstjeneste DKCERT inviterer i samarbejde med DeiC eScience Center til en åben ”rundbordssamtale” om, hvordan forskeres arbejde med data bliver påvirket af EU’s persondataforordning, som træder i kraft maj 2018. I forordningen stilles der en række nye krav, men der åbnes også op for andre muligheder og måder at arbejde med sine data på.

Vi vil i denne ”rundbordssamtale” i fællesskab italesætte og identificere en række spørgsmål, som rejser sig i ”udrulningen af persondataforordningen” i danske forskningsmiljøer. Målet er at få input til at støtte op om denne proces på bedste vis såvel lokalt ude på universiteterne og nationalt i regi af DeiC. Det er centralt, at arbejdsgangene for alle bliver så smidige som muligt.

Samtalen vil blive indledt med nogle perspektiver på omgang med data set med ”forskerbriller” på. ”Efterfølgende vil forskellige inviterede specialister give replikker, ligesom der er mulighed for åben drøftelse og bidrag fra øvrige deltagere.

Alle med interesse for temaet er meget velkomne.

Tilmelding er lukket. Ønsker du at deltage, kan du kontakte Helle Meldgaard

Dagens program (i proces)
10.00 – 10.15

Velkomst – formål med ”rundbordssamtalen” ved Henrik Larsen, Chef for DKCERT

10.15 – 10.45

Hvordan påvirker persondataforordningen din forskning? Caseoplæg ved.:

Kathrin Otrel-Cass, Professor, Aalborg Universitet

Kaj Grønbæk, Professor, Aarhus Universitet

10.45 – 11.00

Pause/forfriskning

11.00 – 11.50

Åben drøftelse og perspektiverende replikker fra inviterede gæster:

Charlotte Bagger Tranberg, Persondataspecialist, Bech-Bruun

Karsten Kryger Hansen, Specialkonsulent, AUB, AAU

Jakob Kamby, Advokat, Kammeradvokaten

11.50 – 12.00

Opsamling – næste skridt ved Henrik Larsen, Chef for DKCERT og Helle Meldgaard, Projektleder, DeiC