National supercomputing dag – fokus på e-infrastrukturer

©Colourbox
Dato: 
Mandag, 30. maj 2016 - 9:00 til 16:00
Sted: 
Lokale U46, SDU, Campusvej 55, Odense
Arrangør: 
DeiC eScience Kompetencecenter, SDU, Statsbiblioteket og DTU
Danmark er ved at opbygge en stærk e-infrastruktur, der skal styrke det danske forskningsmiljø og samtidig øger erhvervslivets mulighed for at skabe innovation.
 
 

DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) har i samarbejde med danske universiteter og Statsbiblioteket etableret tre nationale supercomputer-anlæg (HPC – High Performance Computing), som alle danske forskere, samt virksomheder, har adgang til:

  • DeiC Nationale HPC Center, SDU (Abacus 2.0)
  • DeiC LifeScience Supercomputer, DTU (Computerome)
  • DeiC Nationale Kulturarvscluster, Statsbiblioteket

HPC-anvendelse vil kunne føre til en lang række nye forskningsresultater, som bidrager til viden- og teknologioverførsel mellem forskning og erhverv, hvilket gavner virksomheders innovationsevne og på sigt forbedrer fundamentet for vækst.

Men for at kunne udnytte potentialet bedst muligt, kræver det indsigt og viden hos de, der skal støtte og drive e-infrastrukturen. Derfor arrangerer SDU i samarbejde med DeiC Kompetencecenter og tovholderne for de andre nationale supercomputer-anlæg en temadag den 30. maj 2016, som er målrettet IT-afdelingernes medarbejdere, HPC- tekniske system administratorer, infrastrukturmedarbejdere - og andre, herunder også  meget gerne forskere, som har interesse i at høre og se, hvad supercomputing er og ikke mindst forstå forskellene på de tre nationale HPC-anlæg.

Dagens program vil ud over en indvielse af supercomputer-anlægget Abacus 2.0 til dets udbyggede fase 2 give dybdegående faglige introduktioner til de tre nationale anlæg og deres særlige anvendelsesmuligheder i universiteternes forskningsmiljøer. Desuden vil der være mulighed for hands-on øvelse, som kan give indblik i anvendelse og arbejdsgange med anlæggene.

Med dagen håber vi at kunne udbrede kendskabet til supercomputing hos de i det danske universitetsmiljø, som skal medvirke til at drifte og støtte den fortsatte udbygning af denne e-infrastruktur.

Temadagen vil bestå af tre dele:

  1. Officiel indvielse af Abacus 2.0 fase 2
  2. Fagligt program om supercomputing i Dk
  3. Praktisk mulighed for at prøve at anvende ét af de tre HPC-anlæg

Desuden vil det i løbet af dagen være muligt for alle at besøge besøge Abacus 2.0 i pauserne og i forlængelse af disse i særlige uddybende sessioner (husk tilmelding til disse).

Tilmelding er lukket. Kontakt Projektleder Helle Meldgaard hvis du ønsker at deltage eller har spørgsmål til din tilmelding.

Dagens program - inkl. oplægsholdernes slides m.m.

9.00 Ankomst, registrering - morgenkaffe
9.30-10.30 Indvielse af Abacus 2.0 Fase 2
9.30-9.45 Velkomst ved Henrik Dam, Rektor SDU
9.45-10.00 Hans Müller Petersen, Direktør FI
10.00-10.15 Steen Pedersen, CEO DeiC
10.15-10-30 Jeppe Olsen, Professor, medlem af DeiC nationale eScience komitéen
10.30 Pause 10.30-11.00 Besøg Abacus 2.0 af key-note speakers
10.45-11.00 Kurt Gammelgaard Nielsen, Direktør for HPC i DeiC
11.00-11.15 Brian Vinter, Professor og national repræsentant PRACE IP
11.15 Pause – forfriskninger 11.15-12.15 Besøg Abacus 2.0
11.30-12.15 Computerome
12.15 Frokost 12.45-13.45 Besøg Abacus 2.0
13.00-13.45 Abacus 2.0: Om adgang ved Wendy Engelberts, Specialkonsulent
13.45 Pause – forfriskninger 13.45-14.45 Besøg Abacus 2.0
14.00-14.45 Kulturarvsclusteret ved Per Møldrup-Dalum, Statsbiblioteket
14.45-15.00 Opsamling - korte oplæg ved tovholdere for de tre HPC-anlæg. Ordstyrer Kurt Gammelgaard Nielsen
15.00-16.00

Praktisk anvendelse af de tre HPC-anlæg (hands-on øvelse i U45, U46 og U47):

16.00-16.15 Afslutning, netværk og forfriskninger