Seminar: Digitale metoder i humanistisk forskning

Dato: 
Torsdag, 27. marts 2014 - 9:00 til 16:00
Sted: 
Det Humanistiske Fakultet, festsalen (KUA2), Karen Blixens Vej 4, Københavns Universitet
Arrangør: 
Det Humanistiske Fakultet, DeiC og DIGHUMLAB
Hvad kan digitale metoder gøre for humanistiske forskere? I stigende omfang bliver det muligt ved hjælp af digitale metoder at arbejde anderledes med sine forskningsspørgsmål. Man kan fx arbejde med store datamængder hurtigt og effektivt. Digitale metoder giver mulighed for at stille nye forskningsspørgsmål og til at samarbejde med andre forskere om at definere og analysere de digitale forskningsobjekter. Seminaret vil demonstrere nogle af mulighederne som de udnyttes i dag på Det Humanistiske Fakultet.

Seminaret vil bestå af en række korte og et længere afsluttende oplæg, der giver smagsprøver på forskning med brug af digitale metoder sådan som en række forskere på Det Humanistiske Fakultet har gjort gennem flere år. Dagen vil også sætte fokus på nogle af de juridiske udfordringer digital forskning rejser. Ud over en række oplæg vil der om eftermiddagen være en ”café”, hvor forskere og andre demonstrerer, hvordan de har opnået nye forskningsresultater ved at anvende digitale værktøjer i deres forskning.  I caféen bliver der bl.a. mulighed for, at man kan prøve forskellige værktøjer hands-on.

Formålet med seminaret er at give forskere fra humaniora nogle gode eksempler på, hvad man kan bruge digitale metoder til i sin forskning og forskningsbaserede undervisning.

Seminaret henvender sig til forskere og ældre studerende.

Det er gratis at deltage – pladsen er begrænset til 100 deltagere.

Har du spørgsmål vedr. seminaret bedes du kontakte Projektleder Helle Meldgaard.

Program

Se eller gense seminaret her: Video del 1: kl. 09.30 - 11.00 og Video del 2:  kl. 11.20 - 12.50

09:00 Registrering og kaffe/te
09:30 Velkommen og introduktion
Dekan Ulf Hedetoft og Professor Bente Maegaard
10:00 Indhold der tæller. Digitale metoder i sprogbrugsanalysen
Lektor Tanya Karoli Christensen, Center for Sociolingvistiske Sprogforandringsstudier (DGCSS), Sprogforandringscentret
10:20 Musik, radio og chaos: Musikforskning og databaser
Lektor Morten Michelsen, Institut for Kunst- og Kulturvidenskab
10:40 Humanistisk forskning og GIS (Geografisk Information System)
Post.doc. Peder Dam, Saxo-Instituttet
11:00 Kaffepause
11:20 Multimodal kommunikation i danske samtaler
Seniorforsker Costanza Navarretta, Center for Sprogteknologi
11:40 Digitale tekster på ældre dansk - præsentation og brug i forskningen
Professor Hanne Ruus, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab
12:00 Den digitale dagbog
Lektor Anne Mette Thorhauge og Jacob Ørmen, Institut for Medier, Erkendelse og Formidling
12:20 Hvordan kan man leve med juraen som forsker?
Lektor Clement Salung Petersen, Det Juridiske Fakultet
12:50 Frokost
13:30 Introduktion til caféen – helt korte præsentationer af de stande man kan besøge
13:50 Café-session – ved en række borde vil forskere og andre vise hvad man kan med digital humaniora, bl.a.:
Databox, DeiC, DIGHUMLAB, Digitale kort og rumlig analyse, CLARIN-DK, ITMEDIA, LARM, Seertal og webtrafik, Sentiment analysis.

Kaffe/te parallelt

14:50 Opsamling og feedback
15:00 Unfolding landscapes of data, people and society: The role of the digital researcher
Founder of Leapcraft, Vinay Venkatraman
15:45 Afslutning
CEO Steen Pedersen, DeiC og Professor Bente Maegaard

Café-session

I café-sessionen kan du besøge følgende stande. Benyt tiden til at gøre dig bekendt med flere muligheder.

Databox/Dataverse

Mange humanistiske forskere har mængder af filer liggende i form af billeder, tekstfiler, indscannede dokumenter o.lign. og har brug for måder at håndtere disse på. Databox/ Dataverse systemet kan bruges til at håndtere og dele datamængder af alle filtyper. Se hvordan systemet har været anvendt i forbindelse med arkæologiske projekter på ToRS. KB tilbyder serverkapacitet etc til forskere der vil bruge Databox. Kom og hør om hvordan du kan komme i gang og hvad systemet kan.

Kontakt: Charlott Hoffmann Jensen, ToRS, KU, Anders Conrad, KB

DeiC

DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation – www.deic.dk) leverer en række ydelser til forskning og forskningsbaseret undervisning på danske universiteter som forskere frit kan benytte sig af. Der vil blive mulighed for at høre nærmere om DeiC, og hvordan man kan få hjælp fra DeiC til at ”sætte strøm til sin forskning”. Der vil også blive mulighed for at prøve fx samarbejds- og mødeplatforme, der giver mulighed for at mødes online med lyd og billeder med andre forskere i hele verden både via egen PC og traditionel møderums videokonference. Kom og hør/se hvad DeiC kan gøre for dig og dit forskningsprojekt.

Kontakt: Thorkild Jensen,  DeiC, Ole Frendved Hansen, DeiC, Helle Meldgaard, DeiC

DIGHUMLAB

Som national forskningsinfrastruktur skal  DigHumLab skabe bedre forbindelser mellem forskere, studerende og digitale forskningsressourcer. Den  helt store opgave at udvikle en national portal – en fælles indgang til digitale arkiver og med mulighed for at interagere med data og værktøjer på tværs af samlinger, typer og formater. DigHumLab skal også koordinere viden, kompetencer, forskningsindsatser og best practices indenfor det digitalt baserede humaniora med det formål at løfte den digitalt baserede forskning til et højere niveau. Høre mere om, hvad DigHumLab kan tilbyde dig. Se: http://dighumlab.com/

Kontakt:  Bente Larsen, DIGHUMLAB

Digitale kort og rumlig analyse

Se og prøv digitale kort og rumlige analyser: Se fx hvordan humanistisk data kan formidles og analyseres i tid og rum, zoom rundt i 3D-kort og prøv selv at finde frem til data via interaktive kort.

Kontakt: Peder Dam, Saxo, KU

CLARIN-DK

CLARIN-DK er en platform til udveksling og bearbejdning af sprogbaserede empiriske data. Tekster, korpora, leksika, lyd, video og sprogværktøjer leveres løbende af forskere fra forskellige universiteter og institutioner. Desuden er CLARIN-DK en del af den paneuropæiske infrastruktur CLARIN ERIC der giverhumanistiske forskere i hele Europa mulighed for at søge og dele resurser på tværs af landegrænser. På info.clarin.dk  kan du finde informationer om CLARIN-DK og få inspiration til hvordan du kan bruge platformen i din forskning og undervisning. Platformen: https://clarin.dk/

Kontakt: Lene Offersgaard, Center for Sprogteknologi, KU, Dorte Haltrup Hansen, Center for Sprogteknologi, KU

ITMEDIA

Præsentation af hvilke muligheder du har for at få understøttet din forskning eller dit projekt hos ITMEDIA. Du kan fx. se eksempler på:

  • relevante cases, der udnytter teknologien i forskningens tjeneste.
  • mulighederne for kompetenceudvikling, også ad hoc som del af et forskningsprojekt
  • konkrete hjælpemidler, som fx. OCS, fakultetets system til håndtering af peer-review ved konferencer.

Se: http://itmedia.hum.ku.dk/

Kontakt: Thomas Schlichting, ITMEDIA, KU, Annette Pedersen, ITMEDIA, KU

LARM

LARM er en digital infrastruktur for forskning i Danmarks radiohistorie. På standen vil KU-forskere demonstrere infrastrukturens forskningspotentiale med eksempler fra deres eget arbejde. Besøgende vil have mulighed for at søge i samlingen af radioudsendelser og programdata fra 1925 og til i dag. Se: http://larm.fm/komgodtigang.html

Kontakt: Jacob Kreutzfeldt, IKK, KU, Jacob Thøgersen, NFI, Hakon Lund, IVA, KU, Torsten Andreasen, IKK, KU

Litterær og sproglig analyse i digital forskningspraksis

Kan man bruge kvantitativ metode til strukturanalyse af danske værker? Hvordan udnytter man parallelle tekster i sin oversættelsesstrategi. Med afsæt i søgeplatforme med indlejrede, opmærkede værker giver vi eksempler på digital humaniora i praksis.

Kontakt: Claus Povlsen, CST, KU og Bart Jongejan, CST, KU

Middelalderdokumenter i digital form

Middelalderhåndskrifter på nettet: Præsentation af www.haandskrift.ku.dk

Center for Dominikanske Studier: Præsentation af et internetinitiativ til udforskningen af dominikanerordenens (sortebrødrenes) aktiviteter i middelalderens Norden og Baltikum, herunder online-udgivelser af middelalderlig kildemateriale:

Kontakt: Peder Gammeltoft, NFI, KU

Ordbog over det norrøne prosasprog (ONP)

Ordbog over det norrøne prosasprog / A Dictionary of Old Norse Prose (ONP) er et ordbogsprojekt under Nordisk Forskningsinstitut ved Københavns Universitet. ONP registrerer ordforrådet i de oldnordiske prosatekster, som er overleveret i norske og islandske håndskrifter fra ca. 1150 til slutningen af middelalderen. Den oprindeligt planlagte, trykte publikation af en 13 binds ordbog blev suspenderet i 2004, og det blev besluttet at ændre formatet til en digital publikation, frit tilgængelig på nettet. ONPs netversion, som er under konstant udvikling, udgør et dynamisk værktøj som knytter redaktører og brugere tættere sammen. Vi vil vise ONPs netversion og hvordan man kan arbejde med ordbogens materiale på forskellige måder. Se: www.onp.ku.dk

Kontakt: Ellert Thor Johansson, NFI, KU, Simonetta Battista, NFI, KU

Personnavne fra runetid til i dag

Danske runeindskrifter: Præsentation af internetdatabasen: http://runer.ku.dk

Danskernes navne: Præsentation af 6,5 millioner personnavne i portalen: http://www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp

Kontakt: Michael Lerche Nielsen, NFI, KU

Seertal og webtrafik

Ved hjælp af digitale værktøjer fra TNS Gallup og Gemius viser vi, hvordan man analyserer seertal og webtrafik. Digitale medier og teknologier er både analyseværktøjer og genstand for forskning og undervisning ved afdelingen for Film, Medier og Kommunikation.

Kontakt: Stig Hjarvard, MEF

Sentiment analysis

Sentiment analysis is the task of automatically determining the sentiment expressed in a text: positive, negative, or neutral. This is of special interest for Twitter and other micro-blogs. Most research has been done for English, but we have started to extend it to Danish. The sentiment analysis web site demo we present allows users to experiment with the performance of state-of-the-art Danish sentiment analysis. Simply type a sentence into the input area, submit it, and the different demo systems give their judgement of the polarity of the sentence. The visual graphs show how certain the systems are of the possible sentiments. The tallest bar is the sentiment preferred by a system for the input sentence. Users can participate in a discussion or ask questions regarding the system at the bottom of the page. The website is still in beta mode, as more systems are being developed.

Kontakt: Barbara Plank, Center for Sprogteknologi, KU, Dirk Hovy, Center for Sprogteknologi, KU

Stednavne og historisk-administrative data

Stednavne i Danmark: Præsentation af stednavneforskningsdata på: www.danmarksstednavne.dk
DigDag: Præsentation af historisk-administrative data fra forskningsinfrastrukturportalen: www.digdag.dk
Kontakt: NFI,  KUStednavne i Danmark: Præsentation af stednavneforskningsdata på: www.danmarksstednavne.dk
DigDag: Præsentation af historisk-administrative data fra forskningsinfrastrukturportalen: www.digdag.dk

Kontakt: Bo Nissen Knudsen, NFI,  KU