Find eScience på dit universitet

De enkelte universiteter er lige nu i gang med at “udrulle” eScience og tage stilling til, hvordan forskningsunderstøttende ydelser kan organiseres.Med forskningsunderstøttende ydelser mener vi adgange til eInfrastrukturer (digitale værktøjer til at indsamle, analysere, gemme, simulere, modellere og visualisere data), kompetencekurser i eScience og i det hele taget vejledning, der gør det muligt for den enkelte forsker at komme i gang med - eller videre med - at udnytte de digitale værktøjer i forskningen. Vi vil løbende udbygge dette emneområde efterhånden som vi får overblik over, hvilke tiltag man gør rundt omkring.

Med overblikket vil vi gerne medvirke til at lette den enkelte forskeres adgang til de ressourcer, han har brug for. Udnyttelsen spænder bredt og de mange forskellige forskningsområder kræver mange forskellige it-løsninger.

Aalborg Universitet

Aarhus Universitet

Copenhagen Business School

Danmarks Tekniske Universitet

IT-Universitetet

Københavns Universitet

Roskilde Universitet

Syddansk Universitet

Vi håber også, at oversigten kan bruges til inspiration på de enkelte universiteter med henblik på at finde de modeller og metoder, der bedst kan virke forskningsunderstøttende. Derved sikres en god udnyttelse af de dyre eScience ressourcer, som universiteterne investerer mange penge i.

Vi modtager meget gerne input til denne ressourcesamling.

Keywords: