Bliv pilotprojekt - Supercomputing kan føre til nye forskningsresultater

Danmark er ved at opbygge en stærk e-infrastruktur, der skal styrke det danske forskningsmiljø og samtidig øger erhvervslivets mulighed for at skabe innovation.

DeiC (Danish e-Infrastructure Cooperation) har i samarbejde med danske universiteter og Det Kgl. Bibliotek etableret tre nationale supercomputer-anlæg (HPC – High Performance Computing), som alle danske forskere, samt virksomheder, har adgang til:

HPC-anvendelse vil kunne føre til en lang række nye forskningsresultater, som bidrager til viden- og teknologioverførsel mellem forskning og erhverv, hvilket gavner virksomheders innovationsevne og på sigt forbedrer fundamentet for vækst. I filmen kan man høre om de tre supercomputing-anlæg.

DeiC eScience Kompetencenter har i samrbejde med tovholderne for de tre nationale HPC-anlæg afholdt foreløbig to nationale supercomputing dage:

  • "National supercomputing dag - fokus på eInfrastrukturer" blev afholdt på SDU den 30. maj 2016. Se program og materialer
  • "National Supercomputing Day - Perspectives of High Performance Computing" blev afholdt på DTU den 7. november 2016. Se program og materialer