The European Spallation Source (ESS)

The European Spallation Source (ESS) er et multi-disciplinært forskningscenter, der er et stort og meget kraftigt mikroskop, baseret på neutronspredning. Det skaber nye muligheder for forskere inden for biovidenskab, energi, miljøteknologi, kulturarv og fysik.

Det er et pan-europæisk projekt med 17 deltagende lande, hvor Danmark og Sverige er værtsnationer. Selve mikroskopet er baseret i Lund i Sverige, mens det tilhørende datacenter, the ESS Data Management and Software Centre (DMSC), er placeret i København.

Der kan læses mere om projektet på ESS' egen hjemmeside: https://europeanspallationsource.se/european-spallation-source

Det er som forsker muligt at blive involveret i projektet, hvilket der kan læses mere om her: https://europeanspallationsource.se/get-involved