Digital fotogrammetri og supercomputing - studiegruppe om 3D

I løbet af workshoppen produceres der modeller med programmet Photoscan og supercomputeren Abacus. Modellerne publicerer online i Sketchfab. Slutproduktet bliver digitale modeller, som kan panorere, rotere, zoom ind på og klikke på annoterede områder med forklarende tekst og udgående links.

Workshoppen finder sted den 11. oktober på HUMLab, Søndre Campus, Københavns Universitet. Workshoppen er organiseret i et samarbejde mellem HUMlab og DeiC eScience Kompetencecenter.

Nærmere om workshoppen - se program og tilmelding